Krátko o reziliencii

Späť na Blog

Krátko o reziliencii

Čo sa vlastne myslí, keď sa povie reziliencia? Prečo je taká dôležitá? Ako ju posilňovať?

Reziliencia je o schopnosti prejsť náročnou životnou situáciou. Obnáša to nebojovanie s touto náročnou zmenou, no nie je to rezignácia. Je to proces adaptácie tvárou v tvár nešťastiu.

Zameranie sa na štyri základné zložky reziliencie – vzťahy, „wellness“, nadhľad a zmysluplnosť – je to, čo podľa americkej asociácie psychológov pomáha zvládať náročné životné situácie.

1. Vzťahy s empatickými, súcitnými a dôveryhodnými ľuďmi. Vyhľadávať a živiť takéto vzťahy. V každej oblasti života vytvárať príležitosti na stretnutia s ľuďmi, ktorým na nás záleží.

2. Znie to triviálne, no podpora pozitívnych faktorov životného štýlu, ako je správna výživa, dostatok spánku a pravidelné cvičenie je to, čo môže posilniť naše telo, aby sa dokázalo prispôsobiť stresu, a znížiť „daň z emócií“, akými sú úzkosť alebo depresia. Teší ma, že k prospešným faktorom rozvoja reziliencie radia psychológovia aj rozvíjanie všímavosti (mindfulness).

Keď si vedieme denník, meditujeme alebo sa modlíme, premýšľajme o pozitívnych aspektoch nášho života a pripomínajme si veci, za ktoré sme vďační, a to najmä počas náročných životných výziev.

3. Zmysluplnosť. Či už sa staneme dobrovoľníkmi v miestnom útulku pre bezdomovcov, alebo jednoducho podporíme priateľa v čase núdze, môžeme vďaka tomu získať dôležitý pocit zmysluplnosti, posilniť svoju sebaúctu, nadviazať kontakt s inými ľuďmi a hmatateľne pomáhať iným – to všetko nám môže pomôcť k rozvoju reziliencie.

Buďme proaktívni. Je užitočné uznať a prijať svoje emócie v ťažkých časoch, ale je tiež dôležité pýtať sa samých seba: „Čo je tá jedna vec, o ktorej viem, že ju môžem dnes vykonať a ktorá mi pomôže pohnúť sa smerom, ktorým chcem ísť?“

4. Udržujme nadhľad. To, ako premýšľame, môže mať významný vplyv na to, ako sa cítime – a ako sme odolní, keď čelíme prekážkam. Pokúsme sa identifikovať oblasti iracionálneho myslenia, ako je napríklad sklon ku katastrofickému vnímaniu ťažkostí a osvojte si vyváženejší a realistickejší spôsob myslenia. Ak sa napríklad cítime zdrvení nejakou výzvou, pripomeňte si, že to, čo sa nám stálo, nie je obrazom našej budúcnosti, a že nie sme bezmocní. Vysoko stresujúcu udalosť možno nedokážeme zmeniť, ale môžeme zmeniť spôsob, akým si ju vysvetľujeme a ako na ňu reagujeme.

Prijmime, že zmena je súčasťou života. Niektoré ciele alebo ideály už možno nemusia byť v dôsledku nepriaznivých situácií v našom živote dosiahnuteľné. No akceptovanie okolností, ktoré sa nedajú zmeniť, nám pomôže zamerať sa na okolnosti, ktoré zmeniť môžeme.

Zdieľajte tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Späť na Blog