Online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie (začiatok 19. októbra)

Kurz Description

Popis Kurzu

Online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie v sebe kombinuje princípy systému nezraňujúcej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, nie naopak.

Komunikácia je mimoriadne komplexný a dynamický proces. Môže sa vyvíjať tak, aby ľudí navzájom spájala a pomáhala napĺňať ich jedinečné potreby. No môže to byť aj nástroj vzájomného, a spravidla nevedomého, ubližovania. Naučiť sa všímavo a nezraňujúco komunikovať osobne považujem za jeden zo základných pilierov šťastného života.

Kde niet vzájomného porozumenia, tam nemožno nachádzať uspokojujúce riešenia.

V rámci tohto kurzu sa krok za krokom venujeme jednotlivým prvkom systému nezraňujúcej komunikácie. Postupne si tak osvojíte všetky nástroje potrebné k tomu, aby ste v rozhovore smerovali k vzájomnému napojeniu. Významnú úlohu v tomto systéme zohráva bdelá pozornosť (mindfulness). V komunikácii je to základný nástroj, ktorý nám predovšetkým umožňuje zorientovať sa vo svojom vlastnom vnútri. Vďaka tejto orientácii sa zlepšuje naša schopnosť prijímať vedomé rozhodnutia o tom, akým smerom v rozhovore napredovať. Súčasne získavame aj kontrolu nad vlastnými emóciami, vďaka čomu máme kormidlo rozhovoru pevne v rukách.

Kurz som vytvoril pre tých, ktorí chcú vedieť v komunikácii konštruktívne riešiť náročné situácie a zároveň prehlbovať spoznávanie seba samého. Kurz nestojí na mechanickom opakovaní ťažkopádnych techník a fráz. V jadre všímavej komunikácie je osobnostá integrita a úprimný záujem porozumieť.

 

Prípadné otázky ku kurzu je možné posielať cez prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza na tejto stránke nižšie.

Obsah kurzu

Tento kurz kombinuje princípy systému nezraňujúcej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, nie naopak.

 • 10 online stretnutí cez aplikáciu Zoom (každý pondelok o 17.00, začiatok 19. októbra)
 • Každé stretnutie je rozdelené na tématickú časť a následné otázky + otázky z každodenného života
 • Audio a Video záznam z každého stretnutia
 • PDF zhrnutie témy
 • Max. počet účastníkov: 12. Z toho už obsadených: 7
 • Cena kurzu: 120 eur

Tematická časť

Špecificky zameraná téma + otázky k téme

Praktická časť

Systematický prístup a zachovanie spontánnosti

Cieľ kurzu

Vzájomné prepájanie

Forma výuky

Online

Okruh tém, ktorým sa v rámci tohto kurzu venujeme

V rámci kurzu sa budeme venovať tomu ako v komunikácii:

 • Rozvíjať sprítomnenie
 • Zvládať náročné emócie
 • Budovať osobnostnú integritu
 • Smerovať k vzájomnému pochopeniu (napojeniu sa)
 • Otvorene a bezbolestne riešiť konflikty
 • Kultivovať empatiu a sebaempatiu
 • Nachádzať seba samého

Referencie

Prihláste sa na kurz  Kurz Details