Mindfulness víkendovka na Javorí

Kurz Description

Popis Kurzu

Formálna a neformálna prax mindfulness sú dve silno prepojené oblasti. Ak ich dokážeme vhodne zosúladiť, je možné aj v bežnom živote napredovať smerom k šťastiu a vnútornej slobode. A práve prepojením intenzívneho tréningu s každodenným životom sa zaoberá tento kurz. Je určený začiatočníkom ako aj pokročilým, ktorí chcú prehĺbiť svoju všímavosť a dozvedieť sa viac o tom, ako rozvoj bdelej pozornosti hlbšie prepojiť s bežným životom.

Tento kurz sa uskutoční v skvelom meditačnom centre Javorie, ktoré je po všetkých stránkach prispôsobené pre intenzívnu meditačnú prax.

Začiatok kurzu je vo štvrtok 27. augusta večer a koniec v nedeľu 30. augusta ráno. V prípade záujmu o kurz sa môžete prihlásiť priamo na stránke Javoria. Na tento kurz nie je stanovený pevný účastnícky poplatok.  Pred účasťou na kurze si prosím pozrite aj tieto informácie.

Prípadné otázky ku kurzu je možné posielať cez prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza na tejto stránke nižšie.

Obsah kurzu

Organizačne sa kurz podobá bežným vipassanovým ústraniam. Počas dňa sa v hodinových intervaloch praktikuje sed a chôdza. Popoludní je v rámci skupinového interview priestor na otázky a odpovede k praxi. Každý večer je jedna hodina venovaná prednáške na tému a otázkam k téme. Dodržuje sa ušľachtilé mlčanie a všímavé rozprávanie.

Tematická časť

Špecificky zameraná téma + otázky k téme

Praktická časť

Tréning + otázky k osobnej praxi

Cieľ kurzu

Prehĺbenie praxe

Forma výuky

Prezenčná

Okruh tém, ktorým sa v rámci tohto kurzu venujeme

  • Úvod do mindfulness – bdelá pozornosť a jej vplyv na komplex ľudského zdravia a šťastia
  • Vnútorné a vonkajšie prekážky – ako s nimi pracovať v súkromnom a pracovnom živote
  • Emócie v našom živote – význam emócií a ich vplyv na kvalitu života; neuroplasticita mozgu
  • Základy všímavej komunikácie – základné princípy a techniky komunikácie, ktorá neubližuje a spája

Referencie

Prihláste sa na kurz    Kurz Details