Oheň partnerstva. Ústranie venované regenerácii mužskej sily vo vzťahu. 23. – 26. februára 2023, Za obzorom (Skýcov).

Kurz Description

Obsah ústrania

Skupinové mužské ústranie, na ktorom dokonale vypneš a načerpáš silu. Cestou meditácie vipassana, Ťa krokom za krokom povediem k tichu, ktoré je základom skutočnej vnútornej slobody. Vystúpiš nad horizont vlastných strachov, chtíčov a všetkého, čo Ti píli krv. Nahliadneš na veci z úplne novej perspektívy. Zistíš, že jedine z tohto miesta je možné veci skutočne riešiť a tvoriť tak, aby Tvoj život napĺňala autentická životná sPokojnosť.

V bezpečnom kruhu ostatných mužov sa dostane podpory čomukoľvek z toho, čo sa rozhodneš v sebe otvoriť.

Naša komunikácia je miestom, kde robíme veľa zbytočných chýb. Preto sa zľahka dotkneme aj princípov komunikácie, ktorá je konštruktívna a nenásilná zároveň. Veľmi jednoducho a stručne si vysvetlíme a vyskúšame základné princípy reči, ktorá spája.

Táto predĺžená víkendovka sa uskutoční v krásnom prostredí vzdelávacieho centra Za obzorom neďaleko obce Skýcov. Skvelé miesto a čas využijeme predovšetkým na:

  • Hlboké stíšenie mysle cestou meditácie vipassana; 
  • Vzájomné zdieľanie všetkého, v čom môžeme spoločne rásť;
  • Konštruktívnu reflexiu vlastného života a osobných vzťahov; 
  • Tréning používania základných princípov nenásilnej komunikácie hravou formou;
  • Načerpanie životnej energie potrebnej k zvládaniu výziev každodenného života.   

 

 

 

 

 

Okruh tém, s ktorými budeme počas tohto ústrania pracovať

Ústranie zahájime vo štvrtok večer spoločným kruhom pri ohni. Tu sa spoznáme. Cestou životných príbehov – vzostupov a pádov, ktoré z nás formujú mužov hodných svojho mena. Je v slobodnej vôli každého účastníka, čo sa rozhodne do kruhu priniesť. A kľudne to môže byť aj opatrné mlčanie.

V tomto prostredí vzájomnej dôvery následne otvoríme tému vzťahov a ich významu pre sPokojný život muža. O tom ako zmysluplný vzťah budovať aj uzdravovať. Zatiaľ len načrtneme tému nenásilnej komunikácie, ktorá v budovaní sPokojných a zmysluplných vzťahov hrá mimoriadne dôležitú úlohu. 

 

Ak chcete nahliadnúť do priestoru „Za obzorom“, kde sa toto ústranie uskutoční, tak tu je krátka ukážka:

 

 

 

SILA TICHA V NÁS

 

Celý piatok sa budeme venovať meditácii. Vôbec nevadí, ak o meditácii toho moc nevieš. Krok za krokom prevediem každého účastníka všeobecnými informáciami o meditácii ako takej. Dozvieš sa teda niečo o význame rôznych typov meditácie pre život obyčajného človeka, o efektoch meditovania na fyzické a psychické zdravie človeka a o rôznych technikách meditácie v bežnom živote.

Venovať sa však budeme predovšetkým intenzívnej meditácii všímavosti a vhľadu (vipassana), ktorú budeme praktikovať striedavo v sede a v chôdzi. Postupne predlžovanými sedeniami sa budeme približovať ku koreňom toho, čo podmieňuje kvalitu nášho každodenného prežívania.

Vipassana je cestou k vnútornej slobode, ktorá nie je podmienená kvalitou vonkajších okolností. Kľúčovou kvalitou mysle, ktorá sa v meditácii vipassana rozvíja je všímavosť (mindfulness).

Ako učiteľ meditácie kladiem dôraz na individuálny prístup, takže každého účastníka ústrania sprevádzam meditáciou vždy primerane jeho temperamentu a kapacitám. Veľkou výhodou skupinového ústrania je podpora spoločenstva ostatných meditujúcich. Najmä začiatočníci toho na skupinovom ústraní zvládnu podstatne podstatne ako keď skúšajú meditovať osamote v domácich podmienkach.

Všímavosť budeme rozvíjať aj v chôdzi a vo všetkých ostatných každodenných aktivitách – v rozhovore, pri práci, pri jedle, počas hygieny… Cieľom je totiž naučiť sa spočívať v stave bdelej pozornosti nepretržite, bez ohľadu na to, či práve meditujeme alebo vykonávame bežné činnosti. To je cesta k vnútornej slobode.

 

Po každom sedení bude nasledovať reflektujúci kruh. 

 

Cez otvorené zdieľanie vlastných meditačných skúseností sa naučíme zvládať rôzne prekážky, ktoré nám bránia v rozvoji hlbšieho vhľadu do podstaty vecí. V rámci týchto kruhov bude priestor aj na všeobecnejšie otázky k rôznym technikám meditácie, prínosov meditačnej praxe pre naše zdravie a rozvoj životnej sPokojnosti.

Mimo reflektujúcich kruhov je dôležité udržiavať takmer úplné ušľachtilé mlčanie. Neznamená to, že by si nemohol vysloviť jediné slovo. Ide len o to obmedziť rozprávanie na nevyhnutné minimum. Každé zbytočné slovo totiž môže byť podnetom na rozvoj túlavých myšlienok. A vipassana nie je o premýšlaní, ale o bezprostrednej skúsenosti. 

Pre mnohých ľudí býva veľkým zážitkom pozorovať to, ako sa po ústraní ich myseľ vyčistí a myšlienky prejasnia. Vnútorného ticho je vynikajúcim zdrojom skutočnej ľudskej sily a kreativity. Ak máš v hlave projekt, ktorý potrebuješ posunúť vpred, neviem ti odporučiť lepšie miesto na inšpiráciu ako je tvoje vlastné vnútorné ticho.

 

 

NENÁSILNÁ REČ A sPOKOJNOSŤ VO VZŤAHOCH

 

Pri individuálnych koučingoch, ktoré sa týkali vzťahov, som si všimol, že významným zdrojom problémov vo vzťahoch je nesprávny spôsob komunikácie. Spoločne s klientmi som teda hľadal spôsob ako je možné komunikáciu napraviť. Z rôznych prístupov ku komunikácii ma najviac zaujal systém NVC (nonviolent communication). Páči sa mi na ňom, že nestavia na nejakom memorovaní diplomatických fráz, ale jednoduchom upriamovaní pozornosti na ľudské potreby. Keď sa nám totiž podarí dopracovať k týmto potrebám, tak zistíme, že prakticky v akomkoľvek rozhovore sme všetci na jednej lodi. Dopracovať sa k tomuto bodu však vyžaduje nielen teoretickú znalosť systému NVC, ale aj praktické skúsenosti s jeho aplikáciou. Je vhodné začať jednoduchšími rozhovormi a postupne prechádzať k tým náročnejším. A presne toto budeme trénovať.

Počas soboty sa budeme venovať základným princípom a technikám nenásilnej komunikácie a dotkneme sa aj spôsobov konštruktívneho riešenia konfliktov vo vzťahoch. Postupne si prejdeme základné prvky celého systému NVC rozšíreného o prvky bdelej pozornosti. Tento dôležitý element vniesol do systému NVC Oren J. Sofer so súhlasom Marshalla Rosenberga, ktorý je autorom základného konceptu NVC. Pod vedením Orena J. Sofera som sa nenásilnej komunikácii učil ja.  

Pomocou rozhovorov vo dvojiciach a menších skupinách sa budeme učiť jednotlivé časti tohto systému “dostať pod kožu”. Ak si sa ešte meditačného ústrania nezúčastnil, pravdepodobne budeš prekvapený tým, ako rýchlo sa dokážeš učiť nové veci, keď sa Tvoja myseľ stíši. Aby si však nadobudnuté vedomosti a zručnosti nezabudol, dostaneš odo mňa stručný manuál so všetkými podstatnými informáciami a odkazmi na ďalšie kvalitné zdroje.

Aj v tento druhý deň budeme meditovať, no sedení už bude menej a budú kratšie. V meditácii už nepôjdeme príliš hlboko. Využijeme ju iba na stimulovanie bdelej pozornosti a odľahčenie mysle od prekážok, ktoré zbytočne komplikujú osvojovanie si nových vedomostí a zručností. Dôraz budeme klásť na to, ako vnášať bdelosť do každodennej reči a interakcie v rámci našich všedných, partnerských a profesionálnych vzťahov. 

V závere dňa sa budeme venovať konfliktom. Reč bude nielen o tom, že konflikty sú úplne prirodzenou súčasťou našich životov. Ukážeme si, ako sa v konflikte správať tak, aby bol pre nás konštruktívny a príležitosťou k rastu všetkých jeho zúčastnených strán. 

 

 

OD POKOJA K sPOKOJNOSTI

 

Ústranie oficiálne ukončíme v nedeľu po raňajkách. Približne do desiatej dopoludnia sa však ešte budeme zhovárať o tom ako udržiavať pokojnú myseľ po návrate domov, rozvíjať osobnostnú integritu, kultivovať zmysluplné vzťahy a skutočnú partnerskú pohodu. Oheň partnerstva je ďalším dôležitým krokom na ceste k skutočnej mužskej sPokojnosti.

 

Prebuď v sebe aj TY MUŽA, ktorý je pre tento SVET PRÍNOSOM

 

 

Prihlasovanie a náklady

Ústranie sa uskutoční na pokojnej samote neďaleko obce Skýcov v krásnom centre Za obzorom. Zober si so sebou oblečenie aj do nepriaznivého počasia. Väčšinu času strávime v útulnom dome a jeho okolí, ale pôjdeme sa aj trochu prejsť.

Nezabudni na hygienické potreby a ak chceš meditovať na vankúši, pribaľ si ku karimatke aj ten. Kľudne však môžeš sedieť na stoličke. Vipassana nie je o sedení v mystickej polohe s prekríženými nohami na meditačnom vankúši. 

Čaká ťa chutné vegetariánske jedlo a dostatok tekutín. No pozor, na večeru sa bude podávať iba polievka! Tanier skvelej polievky ťa bude čakať aj vo štvrtok večer pri príchode na miesto.

Strava a ubytovanie je to jediné, za čo sa od teba očakáva finančný príspevok 110 eur. Ak však v sebe ucítiš potrebu obdariť ma za sprevádzanie týmto ústraním DobroVoľnou sumou, nebudem proti. No nijako sa ma nedotkne, ak zostaneš iba pri základnom poplatku. Cíť sa prosím v tomto úplne slobodný.    

Mobilný telefón si po príchode prosím zapni na režim lietadlo. Ak ho však nevyhnutne potrebuješ mať zapnutý, prepni ho na tichý režim a ulož niekde na izbe. Jediná vec, ktorú si vyslovene neželám, je, aby si počas tohto ústrania čokoľvek fotil alebo nahrával. Výnimku tvorí iba skupinová fotka, ktorú si môžeme spraviť na konci ústrania. Všetko osobné a citlivé, čo v tomto mužskom kruhu zaznie, tam musí aj zostať.

S pokojom nechaj doma aj rozčítanú knihu. Myšlienok na vnútornú kontempláciu tu zaznie viac než dosť.

Ak trpíš úzkosťami, depresiami alebo podstupuješ akúkoľvek formu psychoterapie, tak svoj plán zúčastniť sa ústrania najskôr prekonzultuj so svojím terapeutom a po príchode ma o tejto skutočnosti prosím informuj. Nie je to prekážkou v účasti. Si srdečne vítaný so všetkým, čo k tebe momentálne patrí. Ak by sa vyskytlo niečo, čo nad Tvoje momentálne sily, budeme spoločne hľadať spôsob ako ústranie úspešne zvládnuť.

Ak si sa práve teraz rozhodol k účasti, tak prihlásenie príliš dlho neodkladaj. Kapacita ústrania je limitovaná na dvanásť mužov! Podmienkou Tvojej registrácie je úhrada finančnej zálohy vo výške 60 eur.

Registrovať sa môžeš tu: info@mindcoach.sk, 0915 618 679 

Ak sa chceš na čokoľvek spýtať, kľudne mi zavolaj. Pracovné telefónáty vybavujem v pondelok až v sobotu, medzi 8 -16. Ak práve nebudem môcť, zavolám Ti späť.

O MNE

Mgr. Dušan Šebo, PhD.

Som kouč, učiteľ meditácie vipassana a pôsobím aj ako produktový manažér jednej žilinskej IT spoločnosti.

Ešte ako dokorand na Geografickom ústav SAV som sa zaoberal témou sustainability a udržateľného spôsobu života. Osobnému rozvoju a meditácii vipassana sa venujem od roku 2003. Koučingový výcvik som absolvoval v r. 2018. Vo svojich prednáškach a kurzoch vychádzam aj z poznatkov psychológie a modernej neurovedy. Meditačné skúsenosti som nadobúdal predovšetkým pod vedením budhistického mníha ctihodného Sujivu. Intenzívne meditačné ústrania v rôznych kútoch Európy a Ázie som však absolvoval aj pod vedením ďalších významným majstrov vipassana, napr. ct. U Pandita, ct. Pemasiri, či ct. Dhammajiva Maha Thero. Povolenie k vyučovaniu meditácie vipassana som dostal v r. 2001 od ctihodného Sujivu. 

Zaoberám sa témami emocionálnej inteligencie dospelých a detí, pracovno-životnou rovnováhou a nenásilnou komunikáciou. Zameriavam sa predovšetkým na prepájanie hlbokej všímavosti s každodenným životom. Najmä vďaka tomu pomáham svojim klientom aj s takými výzvami ako sú napríklad chronické bolesti, závislosti, či problémy so spánkom. Ochotne a rád však ľudí sprevádzam aj životnými križovatkami a cestami k vytýčeným cieľom. 

Tematická časť

Regenerácia mužskej sPokojnosti cestou rozvoja všímavosti

Praktická časť

Meditácia, skupinové zdieľania, tréning nenásilnej komunikácie

Cieľ kurzu

Rozvoj vnútornej rovnováhy, podpora vzťahov a regenerácia mužskej sily

Forma kurzu

Osobne v centre osobného rozvoja Zázemie (Skýcov)

Referencie

Kurz Details