Online kurz bdelej pozornosti (začiatok 20. októbra)

Kurz Description

Popis Kurzu

Online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie v sebe kombinuje princípy systému nezraňujúcej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, nie naopak.

Schopnosť nezaujate pozorovať a neposudzovať rôzne emócie a súvisiace myšlienkové pochody je základným pilierom nielen duševného zdravia, ale i emočnej inteligencie vnútornej slobody. A práve na tieto kvality ľudskej mysle sú zamerané tréningy bdelej pozornosti. O pozitívnych efektoch mojej vlastnej praxe som písal v tomto článku. V rámci desiatich stretnutí sa krok za krokom budeme venovať jednotlivým technikám rozvoja bdelosti.

Obsah kurzu je zostavený tak, aby sme obsiahli všetky dôležité oblasti každodenného života. Oboznámite sa s najnovšími poznatkami neurovedy, ktoré objasňujú princípy fungovania nášho mozgu. Dôraz kurzu je však položený na postupné prehlbovane praxe a vlastnú skúsenosť, nie teoretické poznatky. Mindfulness tréning je najefektívnejší ak ho aplikujeme naozaj vo všetkých oblastiach života. Toto sa účastníci kurzu učia prostredníctvom série formálnych a neformálnych cvičení.

K vedecky preukázaným terapeutickým prínosom praxe bdelej pozornosti patrí najmä redukcia stresu a úzkostí, liečba a prevencia depresívnych stavov, zvládanie chronických bolestí, predchádzanie syndrómu vyhorenia (burnout), zlepšenie problémov so spánkom, či zvýšenie pracovnej spokojnosti. Tento kurz má skôr preventívny charakter a jeho cieľom je zlepšenie celkovej kvality života. 

Bdelá pozornosť je o schopnosti bytia v mieri s tým, čo sa práve odohráva a to bez ohľadu na to, akú má táto skúsenosť kvalitu. Vyrovnanosť je skôr prirodzeným vedľajším efektom, než primárnym cieľom tejto praxe.

Pokoj, ktorý prináša postoj neposudzujúceho prijatia je podstatne hlbší a slobodnejší ako ten, ktorý zažívame, keď je všetko podľa našich predstáv.

Obsah kurzu

 • Online stretnutia cez bezplatnú aplikáciu Zoom

 • Každý utorok od 17.00 do 18.30, začiatok 20. októbra

 • Každé stretnutie je rozdelené na tématickú časť (a otázky k téme) a praktickú časť

 • Audio a video záznam zo stretnutia + PDF zhrnutie preberanej témy

 • Max. počet účastníkov: 12

 • Cena kurzu: 90 eur

 • Prihlasovanie a prípadné otázky cez formulár nižšie alebo na: info@mindcoach.sk, 0915 618 679 (Po – Pia 8.00-17.00)

 • Referencie od účastníkov kurzu si môžete prečítať tu

Tematická časť

Špecificky zameraná téma + otázky k téme

Praktická časť

Formálna a neformálna prax

Cieľ kurzu

Vnútorná sloboda

Forma výuky

Prezenčný

Okruh tém, ktorým sa v rámci tohto kurzu venujeme

Témy, ktorým sa v rámci jednotlivých stretnutí venujeme:

 1. Úvod do kurzu – základné princípy a techniky mindfulness
 2. Vnútorné a vonkajšie prekážky – ako s nimi pracovať v súkromnom a pracovnom živote
 3. Zdravá cieľavedomosť a zodpovedné plánovanie
 4. Emócie v našom živote I. – neuroplasticita mozgu a vplyv emócií na kvalitu života
 5. Emócie v našom živote II: – bdelá pozornosť a rozvoj emocionálnej inteligencie
 6. Reziliencia (pružnosť/adaptabilita) mysle – zvládanie náročných životných situácií; Predchádzanie syndrómu vyhorenia (burnout); Bdelá pozornosť a rozvoj kreativity
 7. Základy všímavej komunikácie
 8. Pracovno / životná rovnováha – ako nájsť rovnováshu medzi špičkovým výkonom a šťastím v súkromnom živote
 9. Súcit a sebasúcit
 10. Bdelá pozornosť a životospráva (individuálny režim dňa, skutočný relax, kvalitný spánok)

Referencie

Prihláste sa na kurz  Kurz Details