Interaktívny online kurz bdelej pozornosti – Mindfulness (začiatok 11. januára 2021)

Kurz Description

Popis Kurzu

Online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie v sebe kombinuje princípy systému nezraňujúcej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, nie naopak.

Je ľahké byť šťastný a vyrovnaný, keď všetko funguje podľa našich vysnívaných predstáv. No zachovať pokoj vo chvíľach, keď sa nám naše predstavy o tom, “ako by to malo byť” rozpadnú ako hrad z piesku, to chce už silnú myseľ. 

Byť vnútorne vyrovnaný vo chvíľach bezohľadnosti nášho partnera, šéfa, či zúfalstva nášho vlastného dieťaťa nie je naozaj jednoduché. Nestratiť sám seba v čase, keď sa naše dlhodobé plány rozplývajú v hmle všemožných prekážok, pochýb a nedostatku kapacít je skutočná životná výzva, ktorú dokáže prekonať iba dobre trénovaná myseľ. 

 

Byť sám sebou a pritom nebyť sám, je misia, ktorá sa nezaobíde bez špičkovej orientácie vo vlastnom vnútornom svete.

 

Nestrácať sa v túlavom automatizovanom premýšľaní, ktoré nedá človeku zaspať, ale uvažovať nad vecami kontrolovane, efektívne a cieľavedomo nejde len tak samo od seba. Je to výsledok uvedomelej a systematickej práce s našou pozornosťou. 

Náš mozog nebol v doposiaľ známej histórií atakovaný informáciami a rôznymi podnetmi tak moc ako je tomu dnes. Z ľudskej pozornosti stala najlukratívnejšia obchodná komodita. Kontrolovaná a uvedomelá pozornosť je v súčasnosti azda najdôležitejšou schopnosťou človeka. 

Obsah kurzu

Byť v pokoji s tým ako veci sú, vo chvíľach, keď to práve nie je podľa našich predstáv a nedokážeme stav veci nijako ovplyvniť, je základný pilier vnútorného pokoja. Nie je to pasívna rezignácia na zmenu k lepšiemu, ale skôr vnútorná stabilita, ktorá nás nasmeruje k správnemu kroku. Zameranie pozornosti na neposudzujúce prežívanie prítomnosti je prvý krok k vnútornej stabilite.

Vnútorný pokoj neznamená cítiť sa stále fajn. Je to aj o schopnosti ustáť diskomfort, keď sa fajn práve necítime. Mať jasno v tom, prečo sa fajn necítime a čo nám chce práve prežívaná emócia povedať je dôležitou šúčasťou cesty k vyrovnanosti. Časť kurzu je špeciálne venovaná emóciam. Na základe aktuálnyh poznatkov neurovedy a psychológie sa oboznámite s mechanizmami fungovania vášho mozgu vo vzťahu k aktuálne prežívanej emócií a špecifickému výnamu emócií v kontexte práve prežívanej skúsenosti.   

Vyrovnanosť teda obnáša nielen príjemné prežívanie reality, ale aj zručnosť v prežívaní nepríjemných skúseností. Vedieť spracovať emočný nával, zastabilizovať sa v prítomnosti, zamerať pozornosť na dôležité informácie a spraviť uvedomelé rozhodnutie. Na to, aby sme toto dokázali potrebujeme nadobudnúť určitú mentálnu silu a správnu orientáciu v signáloch tela a mysle. 

Vnútorná stabilita je dynamický proces, ktorý je dôležité trénovať predovšetkým v každodenných skúsenostiach, nielen v emočnej vypätých situáciách. Myseľ nadobúda silu hlavne v permanentnom tréningu pri každodennej rutine. Naša myseľ je totiž takmer v neustálom pokušení. Zdanlivo neškodné chtíče, rôzne zlostí a napätia sprevádzajú takmer každú našu aktivitu. 

Základnou výbavou pre každodennú vyrovnanosť je pravidelná intenzívna prax. Je to pár minút denne, ktoré sú vyhradené len na intenzívny tréning bdelej pozornosti. Počas týchto chvíľ je jedinou našou aktivitou detailné pozorovanie práve prežívanej (vnútornej) skúsenosti. Sú to chvíle hlbokého, neposudzujúceho a akceptujúceho vnímania našej najosobnejšej reality. Počas týchto stíšení trénujeme schopnosť rozlišovania rôznorodých mentálnych vnemov a jasného vnímania ich kvalít (skutočnej podstaty). 

Intenzívny tréning nie je myšlienková analýza, ale bezprostredný osobný zážitok. Tento tréning je o postupnom nadobúdaní poznania skutočnej podstaty vecí. Vďaka takto nadobudnutým skúsenostiam získava naša myseľ silu, ktorú potrebujeme zase na to, aby sme zachovali pokoj vo výzvach každodenného života. 

Kombinácia intenzívneho tréningu a neformálnej praxe počas každodenných rutinných aktivít tvorí komplexný systém tréningu bdelej pozornosti. Takýto systematický tréning je vlastne návodom na dlhodobé prežívanie vnútornej spokojnosti s skutočného šťastia v živote. 

Bdelá pozornosť je cesta k sebe. Zlepšením orientácie vo svojom vnútornom svete začne človek lepšie spoznávať aj svoju autenticitu a jedinečnosť. S očisťovaním našej mysle sa nám ozrejmuje náš vnútorný potenciál a ruka v ruke s tým sa zlepšujú aj kapacity jeho realizácie. 

Celý kurz sa dá zjednodušene rozdeliť na dve časti. V prvej časti sa venujeme základným princípom fungovania našej mysle a technikám práce s týmito princípmi. Druhá časť kurzu sa zaoberá tým ako nadobudnutú silu mysle využívať pre skvalitnenie dôležitých oblastí nášho života – pracovno/životná rovnováha, cieľavedomé plánovanie, komunikácia, rozvoj hlbokých a zmysluplných vzťahov, riešenie konfliktov a kreativita.

Tematická časť

Špecificky zameraná téma + otázky k téme

Praktická časť

Formálna a neformálna prax

Cieľ kurzu

Vnútorná sloboda

Forma výuky

Online

Okruh tém, ktorým sa v rámci tohto kurzu venujeme

Jadro kurzu spočíva v tom, ako bdelú pozornosť (mindfulness) využiť pre skvalitnenie rôznych oblastí každodenného života, predovšetkým – náročné životné situácie; výzvy partnerstva, manželstva a rodičovstva; vzťahy, pracovný život a sebarealizácia; osobný rozvoj; komunikácia a celková životospráva. Hlavným cieľom kurzu je naučiť sa pracovať s vlastnou pozornosťou tak, aby sme v živote zažívali stále viac vnútorného pokoja, zmysluplnosti a šťastia. 

Výhodou skupinového kurzu oproti individuálnym tréningom je komunitná atmosféra. Zatiaľ na každom kurze sa postupne vytvorilo prostredie otvoreného zdieľania skúseností a vzájomnej podpory.

Samotný tréning pozostáva z formálnej praxe (pravidelné individuálne sedenia) a rozvoji bdelej pozornosti počas každodenných aktivít.

Obsah kurzu tvorí desať online stretnutí (stretávať sa budeme raz za týždeň). Každé stretnutie trvá 90 minút a je rozdelené na:

 • Tématickú časť (téma + diskusia k téme)
 • Praktickú časť (tréning + otázky k osobnej praxi) 

Okruh tém, ktorým sa budeme venovať:

 1. Úvod do kurzu – základné princípy a techniky mindfulness
 2. Vnútorné a vonkajšie prekážky – ako s nimi pracovať v súkromnom a pracovnom živote
 3. Emócie v našom živote I. – neuroplasticita mozgu a vplyv emócií na kvalitu života
 4. Emócie v našom živote II. – bdelá pozornosť a rozvoj emocionálnej inteligencie
 5. Zdravá cieľavedomosť a zodpovedné plánovanie – práca s pozornosťou ako základ dosahovania našich životných cieľov
 6. Pružnosť (reziliencia) mysle – zvládanie náročných životných situácií; Predchádzanie syndrómu vyhorenia (burnout); Bdelá pozornosť a rozvoj kreativity
 7. Pracovno / životná rovnováha – ako nájsť rovnováhu medzi špičkovým výkonom a šťastím v súkromnom živote
 8. Základy všímavej a nezraňujúcej komunikácie – komunikácia, ktorá rieši podstatu a skutočne spája 
 9. Súcit a sebasúcit – láska k sebe ako základ lásky k svetu
 10. Bdelá pozornosť a životospráva – čo všetko ešte prospieva rozvoju bdelosti v živote 

 

V rámci kurzu obdržíte:

 • Video (.mp4) a audio (.m4a) záznam z každého stretnutia
 • Každú tému spracovanú v textovej podobe (pdf)
 • Možnosť priebežne konzultovať pokrok a prekážky v praxi
 • Jednu individuálnu konzultáciu alebo koučing nad rámec kurzu

 

Technické informácie:

 • Kurz bude prebiehať cez bezplatnú aplikáciu ZOOM
 • Začiatok kurzu: 11. januára 2021 o 17.00 (následne každý pondelok, celkovo 10 stretnutí) 
 • Maximálny počet účastníkov v rámci jedného kurzu je 12 (počet zostávajúcich voľných miest: kurz je už naplnený. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať ohľadom ďalších termínov.)
 • Prihlasovanie a otázky ku kurzom: info@mindcoach.sk, 0915 618 679 (Po-Pia 8.00-17.00)
 • Informácie k téme bdelej pozornosti: mindcoach.sk

Odporúčaná cena kurzu je 90 eur. Za kurz sa platí iba v prípade plnej spokojnosti a zaplatiť je možné kedykoľvek počas kurzu. V prípade, že si nemôžete dovoliť zaplatiť plnú sumu a radi by ste kurz absolvovali, napíšte mi o tom do prihlasovacieho formulára.

Referencie:

Odporúčam kurz každému, kto chce svoj čas využiť zmysluplne. Až počas kurzu som si uvedomila, ako málo času v mojom živote skutočne venujem sama sebe. Beriem to ako správne nasmerovanie k vyrovnanému životu. Pozitívne vnímam, že kurz je vedený profesionálne, bez vnucovania akýchkoľvek náboženských presvedčení. Praktikovanie mindfulness mi už viac krát pomohlo vysporiadať sa s bolesťou. Výhodou kurzu je podľa mňa praktikovanie v menšej skupinke ľudí a ešte zdieľanie písomných materiálov po každej hodine. Ako nevýhodu vidím viacero odkazov na stránky alebo videá v angličtine, čo však možno niektorí jazykovo zdatnejší skôr uvítajú.”  Petra Ličková, Žilina

 

“Na kurz bdelej pozornosti  som sa hlásila len s malou dušičkou, no hneď po prvom spoločnom stretnutí (ktoré sa nieslo v kruhu príjemných ľudí, uvoľnenom a pokojnom tempe) takmer všetky obavy opadli. Takmer… Nájdem v tom zmysel? Nakoľko sa jednalo pre mna o úplne novú vec. Splní to očakávania, prečo som sem prišla a uspokojí to moju zvedavosť? Dnes už odpovede na tieto otázky mám ? Obsah aj celkové vedenie kurzu hodnotím na veľmi profesionálnej úrovni. Výber jednotlivých týždenných tém bol takticky prispôsobený a vhodne načasovaný, prax zintenzívnila všetky naše poznatky, diskusie podčiarkli a obzvláštnili priebeh stretnutí.
Mne osobne kurz bdelej pozornosti rozšíril obzory a pomáha mi lepšie chytiť smer, naučil ma precítiť daný moment, pomenovávať emócie (ktoré som doposiaľ vnímala len ako veľkú chaotickú nálož vo svojom vnútri), jednoduchšie zvládať situácie a primerane reagovať na ne, pretože vždy máme na výber.
Podľa môjho názoru má Mindfulness široký záber a dokáže každému človeku predostrieť odpovede na spleť mnohých otázok, treba však len vyčkať, trénovať myseľ a uvedomiť si, že  kurzom sme získali kľúčik, s ktorým sa veci dajú lepšie, krajšie, jednoduchšie.” 
Andrea, Kysucké Nové Mesto

 

“Na kurz som sa prihlásila bez akéhokoľvek predošlého poznania témy mindfulness, takže mi dal mnoho poznania či už v praktickej, ale aj teoretickej rovine. Mnohokrát bola pre mňa teoretická časť lekcie oveľa zaujímavejšia ako prax samotná. Mindfulness musí k človeku prísť postupne, treba veľa trénovať a chce to veľa trpezlivosti. To, ako daleko je na tejto ceste Dušan si netrúfnem ani len odhadnúť ? Bolo mi veľkým potešením stretnúť takéhoto skúseného a najmä ľudského lektora. Ďakujem.” Jana Ošková, Žilina

 

“Kurz bdelej pozornosti sa mi veľmi páčil. Spoznala som rôzne techniky, ako si udržať alebo vrátiť pozornosť počas bežného dňa, čo bolo pre mňa aj najväčším prínosom. Zmeny som si všimla hlavne v práci, že problémy riešim ľahšie, rýchlejšie a s menším stresom ako predtým. Páčilo sa mi že hodiny boli prepletené praxou aj teóriou, ktorá bola vždy dobre vysvetlená príkladmi zo života. Kurz určite odporúčam všetkým a predovšetkým tým, ktorí majú pocit, že im život uteká pomedzi prsty =)” Marianna Majerčíková, Žilina

 

“Kurz mindfulness : Nebola som v dobrom psychickom stave, sužoval ma strach, obavy z budúcnosti, čo hlavne pramenilo z rodinných dôvodov. Vždy pri týchto negatívnych myšlienkach som cítila žalúdok… Bola som nervózna, nekľudná, veľmi rýchlo som „vyprskla“ aj za maličkosť. Cítila som, že niečo nie je v poriadku a čím ďalej, tým to bolo horšie. Vedela som, že s tým musím niečo spraviť. A tak som začala hľadať, čo by ma zaujalo a aj pomohlo. A takto som sa dostala k tomuto kurzu. Som veľmi rada, že som sa preň rozhodla. Pomohol mi sa ukľudniť, byť pokojnou, začala som brať ten problém trochu z iného pohľadu, začínam ho brať a príjmať taký, aký je… Naučila som sa trochu si skoordinovať svoj deň. Viem, že toto je len začiatok, získanie základných vedomostí a poznania a budem musieť na sebe ešte popracovať, aby som seba dostala pod kontrolu. Takže určite rozmýšľam nad ďalším kurzom, kde by som si prehĺbila to, čo som získala. Nemám skúsenosti s inými podobnými kurzami, aby som mohla hodnotiť alebo porovnávať, pre mňa to bolo fajn a bola som  spokojná. Možno pre budúcnosť, ak by to počasie dovoľovalo, bolo by fajn, keby sa mohla nejaká hodina zrealizovať vonku, v prírode…”.  Zuzana, Rajecké Teplice

Ďalšie referencie účastníkovu kurzu si môžete prečítať tu.

Referencie

Prihlásenie na kurz  Kurz Details