Interaktívny online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie (začiatok 28. januára 2021)

Kurz Description

Popis Kurzu

Online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie v sebe kombinuje princípy systému nezraňujúcej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, nie naopak.

K otvoreniu tohoto kurzu ma doviedlo poznanie, že v komunikácii dochádza k množstvu zbytočného utrpenia. V nejednej osobnej konzultácii s klientmi sme dospeli k záveru, že problém, ktorému sa venujeme, je z veľkej časti výsledkom nesprávnej komunikácie. Nielen medzi dvoma osobami, ale aj vnútornej komunikácie jednotlivca. Dezorientácia vo svete vlastných hodnôt, potrieb a priorít a nevhodné stratégie ich napĺňania sú koreňmi nejedného ľudského trápenia. Zbytočného.

Na úrovni univerzálnych ľudských potrieb sme všetci na jednej lodi. Uvedomelá komunikácia je predovšetkým o schopnosti citlivého vnímania týchto potrieb a hľadaní spoločných ciest k ich napĺňaniu.

Komunikácia je mimoriadne komplexný a dynamický proces. Na jeho kvalitu vplýva množstvo premenných, ktoré nás formujú už od ranného detstva – rodinné prostredie, širšia komunita a spoločnosť, škola, naše hodnoty, náboženské presvedčenie… To všetko sú faktory, ktoré našu komunikačnú perspektívu rozširujú alebo naopak zužujú. Vo chvíľach, kedy sme konfrontovaní s inou perspektívou je veľmi dôležité vedieť tento iný pohľad správne “prečítať” a citlivo naň reagovať. Mimoriadne dôležitú úlohu v tomto náročnom procese zohráva bdelá pozornosť. Vďaka jasnému vnímaniu toho, čo je v komunikácii podstatné a schopnosti ustáť emočne vypäté chvíle, môžu aj zdanlivo neriešiteľné konflikty smerovať k obojstranne uspokojivému výsledku.

Online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie v sebe kombinuje princípy systému nenásilnej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, nie naopak.

Kde niet vzájomného porozumenia, tam nemožno nájsť ani uspokojivé riešenie.

V rámci tohto kurzu sa krok za krokom venujeme jednotlivým prvkom systému nezraňujúcej komunikácie. Účastníci kurzu si tak postupne osvoja všetky nástroje potrebné k vzájomnému napojeniu. Vďaka uvedomelej a jasnej orientácii v rozohovore sa zlepšuje naša schopnosť prijímať vedomé rozhodnutia o tom, akým smerom v rozhovore ďalej pokračovať. Postupným zlepšovaním jasného uvedomenia a sebakontroly máme kormidlo rozhovoru pevne v rukách. Naša komunikácia sa tak stáva zmysluplnejšou a nachádzame v nej viac spokojnosti.

Kurz som vytvoril pre tých, ktorí chcú využívať komunikáciu ako nástroj skutočného vzájomného prepájania a zároveň prehlbovať spoznávanie seba samého. Kurz nestojí na mechanickom opakovaní ťažkopádnych techník a fráz, ale prirodzenom rozvoji vzájomného porozumenia.

Obsah kurzu

Tento kurz kombinuje princípy systému nezraňujúcej komunikácie (Nonviolent communication, Marshall B. Rosenberg) a prvky bdelej pozornosti (Mindfulness). Zmyslom tohto kurzu je naučiť sa komunikovať tak, aby bol rozhovor nástrojom vzájomného prepájania, skutočného porozumenia sebe aj partnerovi v komunikácii, zvládania emočne vypätých situácií a konštruktívneho riešenia náročných rozhovorov.

 • 11+1 online stretnutí cez aplikáciu Zoom (každý štvrtok o 17.00, začiatok 28. januára 2021)
 • Schéma stretnutí: diskusia k cvičeniam z predchádzajúcej témy; nová téma; otázky k preberanej téme; komunikačné cvičenia na ďalší týždeň
 • Audio a Video záznam z každého stretnutia
 • PDF zhrnutie témy
 • Max. počet účastníkov: 10, Počet zostávajúcich miest: kurz je už naplnený. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať ohľadom ďalších termínov.
 • Odporúčaná cena kurzu: 120 eur (Za kurz sa platí iba v prípade Vašej plnej spokojnosti a zaplatiť je možné kedykoľvek v priebehu kurzu. V prípade, že si nemôžete dovoliť zaplatiť celú sumu a radi by ste sa kurzu zúčastnili, napíšte mi o tom do prihlasovacieho formulára.)
 • Prihlasovanie: info@mindcoach.sk, bližšie info: 0915 618 679 (Po-Pia 8.00 – 17.00)

Tematická časť

Špecificky zameraná téma + otázky k téme

Praktická časť

Systematický prístup a čiastkové cvičenia

Cieľ kurzu

Vzájomné prepájanie

Forma výuky

Online

Okruh tém, ktorým sa v rámci tohto kurzu venujeme

V rámci kurzu sa budeme venovať tomu ako v komunikácii:

 • Rozvíjať uvedomelosť
 • Porozumieť  významu emócií a zvládať emočne vypäté situácie
 • Budovať osobnostnú integritu
 • Systematicky smerovať k vzájomnému porozumeniu (napojeniu sa)
 • Riešiť konflikty otvorene, konštruktívne a bez zbytočných zranení
 • Kultivovať empatiu, sebaempatiu a rezilienciu (pružnosť) mysle
 • Prehlbovať porozumenie sebe samému a ako toto poznanie efektívne komunikovať

 

Referencie účastníkov predchádzajúceho kurzu:

“Na jeseň 2020 som absolvovala kurz všímavej komunikácie. Veľa vecí sa v mojom osobnom i pracovnom živote menilo už počas priebehu kurzu. Páči sa mi, ako jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú a postupne zlepšujú komunikačné zručnosti, ktoré vedú nielen k porozumeniu, ale aj budovaniu hlbších a lepších vzťahov.  Ďakujem Duško.” Silvia K., Kľačany

 

“Po 32 rokoch mi niekto ukázal ako efektívne komunikovať a ako efektívna komunikácia dokáže zlepšiť kvalitu môjho života.

Vždy som mal strach z konfrontácie. Počas tohto kurzu strach ustúpil a bez väčších ťažkostí som schopný vyjadriť to, čo cítim a čo si myslím. Zároveň dokážem lepšie pochopiť ľudí s ktorými rozhovor vediem, dokážem si uvedomiť keď sa komunikácia uberá ‘’nesprávnym smerom’’ (obviňovanie, presadzovanie si svojej pravdy).

Kurz by som odporučil celému politickému zboru a hlavne ministerstvu školstva aby ho zaradil do učebných osnov:) a samozrejme každému jednému jedincovi na tejto aj inej planéte. Tak isto by som ho odporučil určite ľuďom čo pracujú s ľuďmi – učitelia, menežéri, terapeuti, vychovávatelia, coachovia, ľuďom ktorí majú strach alebo problém sa vyjadriť v spoločnosti iných ľudí… alebo komukoľvek, kto má záujem sa aktívne zaslúžiť na uľahčení a spríjemnení svojho života.

Odporučil by som ho preto, lebo si myslím, že je funkčný a dobre uchopiteľný.”  Lukáš, Martin

 

“Kurz všímavej komunikácie prináša do môjho života úplne iný druh komunikácie.Uvedomujem si,aké je dôležité pozorovať staré vzorce komunikácie a nahrádzať ich novou technikou (aplikovanie poznatkov z kurzu). Keď som v rozhovore, uvedomujem si, že je len na mne, akým smerom sa bude rozhovor uberať. Odporúčam vrelo každému človeku tento kurz absolvovať. Toto by sa malo učiť v základných školách. Ďakujem Dušanko”   Lenka, Vrútky

 

“Kurz bol vysoko edukatívny a veľmi veľa som si z neho zobral odporúčam každému absolvovať.”  Ivan, Nitra

Referencie

Prihlásenie na kurz  Kurz Details