Tri ohne. Spoločné ústranie dvanástich mužov. 17. – 20. 11. 2022, Vysoké Tatry.

Kurz Description

Obsah ústrania

Toto ústranie som pripravil pri príležitosti 40. výročia mojich narodenín. Je určený špeciálne pre mužov, pretože bude venovaný téme uzdravenia mužskej sily. So smútkom v srdci totiž sledujem rôzne prejavy zaslepenosti, nekotrolovanej agresie a chtíčov prevažne mužskej povahy, ktoré krok za krokom vedú tento svet do záhuby. Nie je mi to jedno.   

Myslím si, že jednou z dôležitých úloh dnešných dní je uzdravenie mužského srdca. 

Muži, je našou psou povinnosťou skrotiť démonov v nás. Je najvyšší čas, aby kontrolu nad našou mysľou prevzali archetypy pokoja milujúcich bojovníkov a mudrcov. 

V tomto kurze sa chcem s vami podeliť o odkaz, ktorý mi odovzdali najdôležitejšie osobnosti môjho života. Chcem s vami zdieľať myšlienky a techniky práce s mysľou, ktoré som si od nich osvojil. Pretože práve tieto nástroje boli kľúčovými v transformácií aj môjho kedysi zraneného srdca a zakalenej mysle.

Okruh tém, s ktorými budeme počas tohto ústrania pracovať

Krok za krokom sa s vami podelím o tri štádiá môjho dvadsaťročného prerodu. V každom z týchto štádií som čelil určitým kritickým výzvam. Podarilo sa mi ich zvládnuť nielen vďaka odhodlaniu, ale i pomocou rôznych nadčasových techník. Osvojil som si ich od múdrych starejších, ktorých som mal tú česť stretnúť na svojej doterajšej ceste životom. S odstupom času som si všimol, že pri zvládaní týchto výziev som podvedome ctil aj určité univerzálne princípy.

Prvý oheň bude venovaný

LIEČIVEJ SILE LESNEJ MÚDROSTI

a zapálime ho spoločne už vo štvrtok večer.

 

Pri tomto ohni budem s vami otvorene zdieľať svoje skúsenosti s rôznymi formami závislostí, ktoré so mnou zmietali v období dospievania. Reč bude aj o utrpení zlomeného mužského srdca a rokoch trvajúcej zatrpknutosti. 

Liek na tieto neduhy som našiel v samote a tichu našich lesov. Ako tínedžer som vo svojich spomienkach znova načúval slovám rovných chlapov, ktoré sa v mojom detskom srdci ukotvili ešte v časoch divokého trampovania. V období dospievania začali semiačka lesnej múdrosti konečne klíčiť. Vyrástli z nich stromy, ktoré poskytli blahodárny tieň mojej, takmer spálenej, duši. V tieni týchto stromov som sa začal po prvý krát na kolenách pýtať nekonečného priestoru, ako mám týmto životom kráčať ďalej. Ako viesť svoje kroky tak, aby som životom putoval v smerom k skutočnému šťastiu? Odpoveď prišla.

Nosnými témami tohto prvého večera budú ČESŤ, LÁSKA, PRIATEĽSTVO, ŠŤASTIE a ODVAHA.

 

Druhý oheň zapálime v piatok ráno a venovaný bude

MÚDROSTI UČENÍ VÝCHODU

 

Počas piatku sa vám pokúsim odovzdať odkaz, ktorý som prevzal od svojich ctihodných učiteľov. Reč bude o učení, ktoré svetu pred 2500 rokmi odovzdal Budha. Nebudem však hovoriť budhizme. Toto učenie totiž nepatrí do žiadnej škatuľky, aj keď jeho variácie nachádzam v mnohých, zdanlivo nesúvisiacich, náukách.

Učenie, o ktorom chcem hovoriť je cestou k vnútornej slobode. Slobode, ktorú vám nemôže nikto vziať. Toto učenie sa nezakladá na dogmách, ale bezprostrednej skúsenosti. 

Ukážem vám ako je možné pomocou jednoduchých cvičení upriamovať pozornosť smerom dovnútra. Pretože práve naše vlastné vnútro je priestorom, v ktorom sa nachádzajú odpovede na všetky dôležité otázky. A jedine v našom vnútri možno nájsť kľúč k bráne do sveta skutočnej slobody.  

Po úvodných cvičeniach, ktoré možno ďalej rozvíjať v bežných podmienkach každodenného života, sa presunieme k pokročilejším technikám rozvoja všímavosti a vhľadu. Uvediem vás do meditácie vipassana, ktorú budeme praktikovať v sede a v chôdzi. V intenzite, ktorú zvládne každý člen skupiny. 

Vipassana je ústredná meditačná prax najstaršej budhistickej vetvy théraváda (učenie starších). Vipassana je o systematickej kultivácií pozitívnych kvalít alebo presnejšie povedané mentálnych síl. A to až dovtedy, kým sa tieto sily nestanú prirodzene dominujúcimi kvalitami ľudskej mysle. Ultimátnym cieľom praxe vipassana je úplná očista od troch koreňov utrpenia a všetkého zla vo svete – zlosti, chtivosti a zaslepenia. Sprievodným prejavom tejto praxe je vnútorný pokoj, ktorý však nepríde hneď. K skutočnému vnútornému pokoju totiž nemožno dospieť skôr ako sa oslabia najsilnejšie nečistoty.

Vo svojej reči budem zľahka odbočovať k poznatkom modernej neurovedy, kvantovej fyziky a epigenetiky. Sofistikované metódy a špičkové nástroje týchto vedných disciplín totiž priniesli za posledných, približne, dvadsať rokov množstvo kľúčových poznatkov o fungovaní nášho mozgu, nemateriálnej podstate nášho sveta a uzdravovacích schopnostiach ľudskej mysle.

Témami piatku budú ĽUDSKÁ MYSEĽ, VNÚTORNÁ SLOBODA, VYROVNANOSŤ a VŠÍMAVOSŤ.

 

Tretí oheň zapálime v sobotu. Pracovať budeme s témami

SEBAPOZNANIA A OSOBNOSTNEJ INTEGRITY

 

V sobotu sa s vami podelím o to, ako ma moja vlastná očista a systematická práca s pozornosťou doviedli k poznaniu mojich najdôležitejších hodnôt a k životu, ktorý je v súlade s týmito hodnotami. 

Potom ako sa mi podarilo dostať moju myseľ spod kontroly temných emócií a ťažkopádnych mentálnych procesov, začal som nachádzať hodnoty môjho skutočného JA. Tieto hodnoty začali viesť moje kroky a s odstupom dvadsiatich rokov vidím, že smer, ktorým ma viedli bol správny.

Dnes môžem o sebe v plnej pokore povedať, že som skutočne šťastný človek. 

Pri všetkej skromnosti si dovolím o sebe tvrdiť, že som skutočným partnerom svojej manželky a zodpovedným otcom svojich troch detí. Cesta k šťastnému partnerovi a otcovi však bola pomerne tŕnistá. Rád sa s vami podelím o skúseností, ktorými ma obdarili aj zbytočné chyby.

Pri obhliadaní späť sa teším aj z nádherných míľnikov svojho doterajšieho života. Celkom určite k nim patria doktorát z prírodných vied, cyklocesta do Indie, práca profesionálneho fotografa v Nórsku, či viac-menej svojpomocné postavenie nášho domu z prevažne prírodných materiálov.

Počas sobotného večera sa chcem s vami podeliť o už spomínané princípy. Doviedol ma k nim život v súlade s mojimi hodnotami. Tieto princípy dnes sprevádzajú každú moju cieľavedomú činnosť. Obraciam k nim svoj zrak vždy, keď si nový cieľ vytyčujem ako aj vtedy, keď sa mi tento cieľ stráca z dohľadu.

Dovolím si tvrdiť, že život v súlade s týmito princípmi a hodnotami je životom šťastného muža, ktorý je pre tento svet prínosom. 

 

Prosím, prebuď v sebe aj TY MUŽA, ktorý je pre tento SVET PRÍNOSOM

 

Tomu, ako kultivovať srdce práve takéhoto muža, bude venovaná nielen sobota, ale celé ústranie.  

 

Prihlasovanie a náklady

Ústranie sa uskutoční v rezorte Chaty Tatra, ktorý sa nachádza neďaleko Štrbského plesa. Zober si so sebou oblečenie aj do nepriaznivého počasia. Väčšinu času strávime v chate a jej okolí, ale pôjdeme sa prejsť aj hlbšie do prírody.

Okrem oblečenia do každého počasia si zober aj pohodlné oblečenie do chaty. Nezabudni na hygienické potreby a ak chceš meditovať na vankúši, pribaľ si ku karimatke aj ten. Kľudne však môžeš sedieť na stoličke. Vipassana nie je o sedení v mystickej polohe s prekríženými nohami na meditačnom vankúši. 

Okrem postele s perinou a strechy nad hlavou ťa čaká aj chutné vegetariánske jedlo a dostatok tekutín. No pozor, na večeru sa bude podávať iba trochu ovocia! V deň príchodu ťa však privíta teplá polievka. 

Strava a ubytovanie je to jediné, za čo sa od teba očakáva finančný príspevok 210 eur. Ak však v sebe ucítiš potrebu obdariť ma za sprevádzanie týmto ústraním DobroVoľnou sumou, nebudem proti. No nijako sa ma nedotkne, ak zostaneš iba pri základnom poplatku pre chatárku. Cíť sa prosím v tomto úplne slobodný.    

Mobilný telefón si po príchode prosím zapni na režim lietadlo. Ak ho však nevyhnutne potrebuješ mať zapnutý, prepni ho na tichý režim a ulož niekde na izbe. Jediná vec, ktorú si vyslovene neželám, je, aby si počas tohto ústrania čokoľvek fotil alebo nahrával. Výnimku tvorí iba skupinová fotka, ktorú si môžeme spraviť na konci ústrania. Všetko osobné a citlivé, čo v tomto mužskom kruhu zaznie, tam musí aj zostať.

S pokojom nechaj doma aj rozčítanú knihu. Myšlienok na vnútornú kontempláciu tu zaznie viac než dosť.

 

Ak trpíš úzkosťami, depresiami alebo podstupuješ akúkoľvek formu psychoterapie, tak ma o tom prosím pri príchode informuj. Nie je to prekážkou v účasti. Si srdečne vítaný so všetkým, čo k tebe momentálne patrí. Je však možné, že s tebou budem pracovať aj individuálne.

Ak si sa práve teraz rozhodol k účasti, tak prihlásenie príliš dlho neodkladaj. Kapacita ústrania je limitovaná na dvanásť mužov. Podmienkou tvojej registrácie je úhrada finančnej zálohy vo výške 60 eur. Registrovať sa môžeš tu (pred naplnením kapacity alebo do 7. novembra 2022): sonia@chaty-tatra.com, 0911 867 786 

 

Ak sa chceš na čokoľvek spýtať, tak mi o tom napíš do prihlasovacieho formulára na tejto stránke, ale dôkladne si skontroluj správne zadaný email. Kľudne mi môžeš aj zavolať. Pracovné telefónáty vybavujem v pondelok až v sobotu, medzi 8 -16. Ak práve nebudem môcť, zavolám ti späť.

O MNE

Mgr. Dušan Šebo, PhD.

Som kouč, učiteľ meditácie vipassana a pôsobím aj ako produktový manažér jednej žilinskej IT spoločnosti.

Ešte ako dokorand na Geografickom ústav SAV som sa zaoberal témou sustainability a udržateľného spôsobu života. Osobnému rozvoju a meditácii vipassana sa venujem od roku 2003. Koučingový výcvik som absolvoval v r. 2018. Vo svojich prednáškach a kurzoch vychádzam aj z poznatkov psychológie a modernej neurovedy. Meditačné skúsenosti som nadobúdal predovšetkým pod vedením budhistického mníha ctihodného Sujivu. Intenzívne meditačné ústrania v rôznych kútoch Európy a Ázie som však absolvoval aj pod vedením ďalších významným majstrov vipassana, napr. ct. U Pandita, ct. Pemasiri, či ct. Dhammajiva Maha Thero. Povolenie k vyučovaniu meditácie vipassana som dostal v r. 2001 od ctihodného Sujivu. 

Zaoberám sa témami emocionálnej inteligencie dospelých a detí, pracovno-životnou rovnováhou a nenásilnou komunikáciou. Zameriavam sa predovšetkým na prepájanie hlbokej všímavosti s každodenným životom. Najmä vďaka tomu pomáham svojim klientom aj s takými výzvami ako sú napríklad chronické bolesti, závislosti, či problémy so spánkom. Ochotne a rád však ľudí sprevádzam aj životnými križovatkami a cestami k vytýčeným cieľom. 

Tematická časť

Uzdravenie mužskej sily cestou rozvoja všímavosti

Praktická časť

Rozpravy, skupinové zdieľania, meditácia

Cieľ kurzu

Rozvoj vnútornej rovnováhy, vhľadu a regenerácia mužnosti

Forma kurzu

Osobne v Chaty Tatra

Referencie

Prihlásenie na kurz

Kurz Details