Online

Interaktívny online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie (začiatok 28. januára 2021)

Medziľudská komunikácia sa môže vyvíjať tak, aby nás navzájom spájala a pomáhala napĺňať naše jedinečné potreby. No môže to byť aj nástroj vzájomného, spravidla nevedomého, ubližovania. Schopnosť uvedomelo a nezraňujúco komunikovať patrí k základným pilierom šťastného života.

Interaktívny online kurz bdelej pozornosti – Mindfulness (začiatok 11. januára 2021)

Vnútorný pokoj a vyrovnanosť je základ skutočného ľudského šťastia každého z nás. No je to aj pilier udržateľného spôsobu života vôbec. Ak nám naozaj záleží na našom šťastí a harmonickom spolunažívaní s naším okolím, ukotvenie v pokoji vlastnej mysle, je cesta správnym smerom.