Integrita

Interaktívny online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie (začiatok 28. januára 2021)

Medziľudská komunikácia sa môže vyvíjať tak, aby nás navzájom spájala a pomáhala napĺňať naše jedinečné potreby. No môže to byť aj nástroj vzájomného, spravidla nevedomého, ubližovania. Schopnosť uvedomelo a nezraňujúco komunikovať patrí k základným pilierom šťastného života.