konflikt ako príležitosť k rastu

Cesta muža k sebe 2024

Ročný kurz určený regenerácii mužskej sily. Štyri víkendové stretnutia, počas ktorých sa budeme venovať zdravej cieľavedomosti, autentickej životnej sPokojnosti, prehlbovaniu spokojnosti vo vzťahoch cestou rešpektujúcej komunikácie, technikám funkčného dýchania a ich významu v sebauzdravovaní a revitalizácii organizmu. Posledné víkendové stretnutie bude venované intenzívnemu tréningu všímavosti s cieľom rozvoja vyrovnanosti a vnútornej slobody.

Oheň partnerstva. Ústranie venované regenerácii mužskej sily vo vzťahu. 23. – 26. februára 2023, Za obzorom (Skýcov).

Skupinové mužské ústranie, na ktorom dokonale vypneš a načerpáš silu. Cestou meditácie vipassana, Ťa krokom za krokom povediem k tichu, ktoré je základom skutočnej vnútornej slobody. Vystúpiš nad horizont vlastných strachov, chtíčov a všetkého, čo Ti píli krv. Nahliadneš na veci z úplne novej perspektívy. Zistíš, že jedine z tohto miesta je možné veci skutočne riešiť a tvoriť tak, aby Tvoj život napĺňala autentická životná sPokojnosť.

V bezpečnom kruhu ostatných mužov sa dostane podpory čomukoľvek z toho, čo sa rozhodneš v sebe otvoriť.

Naša komunikácia je miestom, kde robíme veľa zbytočných chýb. Preto sa zľahka dotkneme aj princípov komunikácie, ktorá je konštruktívna a nenásilná zároveň. Veľmi jednoducho a stručne si vysvetlíme a vyskúšame základné princípy reči, ktorá spája.