Individuálny koučing

Individuálny koučing

Koučing je o sprevádzaní klienta k jeho cieľu. Týmto cieľom môže byť prakticky čokoľvek, pokiaľ je to etické, pozitívne a nejakým spôsobom merateľné. Na klienta plne sústredený kouč kladie silné otázky, vďaka čomu klient sám objavuje nové možnosti, ale i bariéry na ceste k cieľu.

Výsledkom koučingového sedenia by mali byť konkrétne kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby klient urobil pokrok k stanovenému cieľu. Rozsah koučingových sedení sa mení podľa individuálnych potrieb klienta.

Mojím poslaním v oblasti biznis koučingu je:

  • prinášať do podnikateľského prostredia predovšetkým radosť a zmysluplnosť
  • rozvíjať princípy nenásilnej komunikácie (NVC)
  • predchádzať syndrómu vyhorenia (burnout)

V rámci life koučingu sprevádzam klientov za účelom:

  • vyriešenia dôležitej životnej otázky
  • dosiahnutia stanoveného cieľa
  • práce so zlozvykmi

Ak sa chcete o koučingu dozvedieť viac, prečítajte si nasledujúci článok. V prípade záujmu o koučingové sedenie ma neváhajte ma kontaktovať a rezervujte si termín nezáväzného stretnutia.