Základné postoje bdelej mysle II.

Späť na Blog

Základné postoje bdelej mysle II.

V úvodnom príspevku k tejto téme sme sa venovali prijatiu. V nasledujúcej časti sa dotkneme dvoch ďalších postojov bdelej mysle, ktoré je dôležité kultivovať tak vo formálnej ako i v neformálnej praxi mindfulness.

Neposudzovanie (Nonjudging)

Neposudzovať to, s čím je konfrontovaná naša pozornosť sa na prvý pohľad môže javiť veľmi jednoducho. Realita je však častokrát opačná. Najmä v začiatkoch praxe bdelej pozornosti (mindfulness) bývajú ľudia zaskočení tým, ako neustále myslia.

Za tento neustály kolotoč myšlienok je do značnej miery zodpovedná naša tendencia posudzovať. Posudzovanie totiž súvisí s názorom a ten máme snáď na všetko. Neveríte? Tak zatvorte na chvíľu oči a skúste sa koncentrovať napríklad na svoj dych… Ruku na srdce, koľko času ste strávili pozorovaním a koľko času ste chtiac-nechtiac premýšľali a hodnotili?

Možno si poviete, že mať názor je dôležité. Áno, akurát nie v praxi mindfulness. To, že niečo hodnotíme nás totiž odvádza preč z prežívania prítomnosti. A v praxi bdelej pozornosti sa zaoberáme predovšetkým tým, čo sa odohráva tu a teraz. Takže neanalyzujeme, neposudzujeme, len a len pozorujeme. Je úžasné vidieť, aké zaujímavé dokážu byť aj tie najobyčajnejšie javy, keď ich dokážeme pozorovať bez toho, aby sme ich akokoľvek hodnotili.

Nesílenie (Nonstriving)

Jedna z vecí, ktoré robia prax bdelej pozornosti výnimočnou, je dôraz na to, aby sme sa nesnažili v praxi niečo vytvoriť, nadobudnúť, či akokoľvek zmeniť. Nesnažíme sa teda vytvárať žiadne hlboké stavy pokoja (hoc pokoj a vyrovnanosť sú spravidla prirodzeným efektom tejto praxe) a už vonkoncom sa nesnažíme nejaké nepríjemné stavy z našej mysle odstrániť. Jednoducho povedané, sme s tým, čo je a aké to je. Prepíname sa teda z módu „robenia“ do módu „bytia“. A toto je naozajstná výzva, pretože byť s tým, čo sa práve odohráva v našej mysli, je neraz veľmi náročné. No oslobodzujúce zároveň.

Zdieľajte tento príspevok

Komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Späť na Blog