Firemné mindfulness tréningy a zážitkové workshopy

Firemné mindfulness tréningy, prednášky a zážitkové workshopy

V rámci firemných mindfulness tréningov učím pracovné kolektívy využívať princípy a techniky všímavosti (mindfulness) tak, aby ich dokázali aplikovať pre svoje špecifické potreby a výzvy. Rozsah kurzu sa stanoví vždy na základe individuálnych potrieb spoločnosti.

V rámci mojich služieb ponúkam aj prednášky a zážitkové mindfulness workshopy pre súkromné kolektívy, firmy a organizácie.

Základnú kostru firemných mindfulness tréningov tvoria tieto tématické okruhy:

  • ostrá pozornosť, práca s vnútornými a vonkajšími vyrušeniami
  • pracovno-životná rovnováha, predchádzanie syndrómom vyhorenia (burnout) a znudenia (boreout)
  • zvládanie stresu, práca s emóciami, sebakontrola, vnútorná motivácia
  • rozvoj kreativity
  • efektívna a nezraňujúca komunikácia

Viac o mindfulness nájdete v tomto článku. Ak sa chcete informovať o prebiehajúcich skupinových kurzoch, neváhajte ma kontaktovať.