Kurzy

“Strážca pozornosti” – Interaktívny online kurz bdelej pozornosti – Mindfulness (začiatok 13. januára 2022)

Už ani vo vedeckých kruhoch nie je tajomstvom, že vnútorný pokoj a vyrovnanosť sú základom ľudského zdravia a šťastného života. Pokojná myseľ je i pilierom udržateľného spôsobu života. Ak je naším cieľom šťastné, zdravé a zmysluplné prežívanie života, tak systematický tréning mysle je bezpečnou cestou k tomuto cieľu.

“Slovami srdca” – Interaktívny online kurz všímavej a nezraňujúcej komunikácie (začiatok 11. januára 2022)

Medziľudská komunikácia sa môže vyvíjať tak, aby nás navzájom spájala a pomáhala napĺňať naše jedinečné potreby. No môže to byť aj nástroj vzájomného, spravidla nevedomého, ubližovania. Schopnosť uvedomelo a nezraňujúco komunikovať patrí k základným pilierom šťastného života.