Funkčné dýchanie

Cesta sPokojného muža 2025

Štyri víkendové stretnutia, počas ktorých sa budeme venovať zdravej cieľavedomosti, autentickej životnej sPokojnosti, budovaniu funkčných vzťahov, technikám funkčného dýchania a ich významu v sebauzdravovaní a revitalizácii organizmu. Posledné víkendové stretnutie bude venované intenzívnemu tréningu všímavosti s cieľom rozvoja vyrovnanosti a vnútornej slobody.