MINDCOACH

Koučing a Mindfulness tréningy

Mgr. DUŠAN ŠEBO, PhD.

Mindcoach

Ako certifikovaný kouč sa zameriavam na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu. Prácu so skutočným potenciálom človeka totiž považujem za kľúčovú pre dosiahnutie autentického osobného i profesijného cieľa.

Vo svojej práci kombinujem koučingové princípy s technikami mindfulness s cieľom rozvoja emočnej inteligencie, kognitívnych a riadiacich schopností.

Môj prístup k práci

Služby

Moja ponuka

Individuálny koučing

O čom je koučing?

Koučing je o sprevádzaní klienta k jeho cieľu. Týmto cieľom môže byť prakticky čokoľvek, pokiaľ je to etické, pozitívne a nejakým spôsobom merateľné.

Individuálne mindfulness tréningy

Situácia klienta

V rámci individuálnych mindfulness tréningov sa zameriavam na špecifickú situáciu klienta. Výcvik začína rozvíjaním hlbokej koncentrácie a bdelej pozornosti.

Skupinové mindfulness sedenia

Čo sa dozviete?

V rámci skupinových mindfulness sedení sa dozviete viac o základných princípoch a technikách mindfulness.

Mindfulness

Byť vedomý

„Mindfulness môžeme jednoducho chápať ako neodsudzujúce (non-judgemental) pozorovanie toho, čo sa práve odohráva v našej mysli.

Schopnosť byť v stave mindfulness, teda byť bdelý (všímavý), je základom spokojného a vyrovnaného života a to bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Ľudia praktikujúci mindfulness získavajú kontrolu nad vlastnou mysľou, vďaka čomu ich nezväzujú výčitky a ľútosť z myšlienok na minulosť resp. obavy z budúcnosti.

Systematickým a pravidelným tréningom bdelej pozornosti klient získava stále väčšiu kontrolu vlastnej mysle, čo sa prejavuje napríklad hlbokou rovnováhou, emočnou stabilitou, vnútornou slobodou a pocitom bezpečia v prakticky akejkoľvek životnej situácii.

Koučing

Sprevádzanie na ceste

Vo svojej podstate je koučing o systematickom rozvoji ľudského potenciálu, kde kouč sprevádza klienta na ceste za jeho osobným alebo profesijným cieľom. Toto sprevádzanie sa najčastejšie uskutočňuje prostredníctvom transformačných rozhovorov. Špecifikom koučingových rozhovorov je to, že kouč v princípe iba kladie „silné“ otázky. A práve toto je základný rozdiel medzi koučingom a poradenstvom. Kouč teda neradí, ale sprevádza.

Ak je koučingový rozhovor skutočne prospešný, klient sám objavuje nové možnosti, ale i bariéry, ktoré je dôležité na ceste k cieľu prekonať. Výsledkom koučingového by mali byť konkrétne, jasne merateľné kroky.