Indviduálne mindfulness tréningy

Indviduálne mindfulness tréningy

V rámci individuálnych mindfulness tréningov sa zameriavam na špecifickú situáciu klienta. Výcvik začína rozvíjaním hlbokej koncentrácie a bdelej pozornosti na vlastných telesných procesoch. Následne sa rozvinuté schopnosti aplikujú na konkrétnu potrebu klienta (redukcia stresu, zvýšenie emočnej inteligencie, zlepšenie kognitívnych funkcií, riadiacich schopností, práca so zlozvykmi…).

Individuálne a skupinové tréningy mindfulness majú širokospektrálne využitie v každodennom živote:

  • kultivácia osobnostnej vyrovnanosti
  • zdokonalenie sebakontroly
  • rozvoj komunikačných schopností
  • zlepšenie konštruktívneho riešenia problémov
  • uvoľnenie stresu
  • dosiahnutie vnútornej slobody

Viac o mindfulness nájdete v tomto článku. Ak sa chcete nezáväzne informovať o tom, či by bola aj vo Vašom prípade prínosná prax mindfulness, neváhajte ma kontaktovať.