O mne

Som človekom, ktorého odjakživa fascinovali dva fenomény – príroda a ľudská myseľ.

Praxi bdelej pozornosti (mindfulness) sa venujem asi polovicu svojho života. Po absolvovaní prvého dvojtýždňového ústrania (2004) sa snažím každý rok prehlbovať svoju každodennú prax s intenzívnym tréningom v rôznych kútoch sveta (SR, ČR, Taliansko, Barma, Srí Lanka). Jadrom môjho záujmu je prepájanie skúsenosti z takýchto tréningov s každodenným životom.

Môj záujem o poznanie prírodných zákonitostí ma najskôr doviedol na Geografický ústav SAV, no krátko po absolovaní doktorátu z fyzickej geografie som sa rozhodol dráhu vedeckého pracovníka opustiť.

Aplikovanie princípov mindfulness v rôznych životných situáciách a prvé úspechy so sprevádzaním ľudí v mojom okolí, ma priviedli na cestu kouča a profesionálneho lektora techník mindfulness. Vo svojej praxi však naďalej čerpám z overených poznatkov rôznych vedeckých disciplín. Svoje osobné skúsenosti s fungovaním ľudskej mysle si neustále dopĺňam o nové informácie z odbornej literatúry. Zameriavam sa pritom najmä na:

  • Redukciu stresu
  • Rozvoj emočnej inteligencie
  • Pracovno-životnú rovnováhu
  • Rozhodovanie v dôležitých životných otázkach
  • Rozvoj kreatívneho myslenia
  • Tréningy všímavej komunikácie (o princípy mindfulness rozšírený koncept Non Violent Communication)

Mojou misiou je prinášanie bdelej pozornosti tak do bežného života jednotlivcov ako i do vzdelávania a rôznych profesií. Sú to totiž práve naše pracoviská, kde trávime stále viac času. Učím o tom ako zladiť špičkový výkon a skutočne šťastný život.

Momentálne pôsobím v žilinskom centre holistického rozvoja GAIA, kde vediem individuálne a skupinové tréningy mindfulness. Všetky mnou poskytované tréningy, prednášky a zážitkové workshopy sú striktne sekulárne, oslobodené od akýchkoľvek náboženských doktrín. Používam len vedecky zastrešené prístupy. Moje tréningy majú preventívny charakter, no po odbornej konzultácii môžu byť využívané aj ako doplnková forma psychoterapie.

Inšpriáciu hľadám najmä v tichu vlastnej mysle a tiež v prácach Jacka Kornfielda, Jon Kabat Zinna, Sharon Salzbergovej, Daniela Golemana, Josepha Goldsteina, Freda Kofmana, Marshala B. Rosenberga, Orena Jay Sofera a ďalších priekopníkov využívania mindfulness v modernom živote.

Vo svojej práci si zakladám na diskrétnosti, bezpodmienečnej dôvere a hlbokom záujme o situáciu klienta. Všetky moje ponúkané služby sú bez rizika.

Pracujem s vašim skutočným potenciálom

Ako certifikovaný kouč sa zameriavam na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu. Prácu so skutočným potenciálom človeka totiž považujem za kľúčovú pre dosiahnutie každého cieľa a akejkoľvek osobnej či profesionálnej výzvy.

Som presvedčený o tom, že poznanie a využívanie princípov fungovania vlastnej mysle je základnou podmienkou úspešného napredovania v živote. V rámci individuálnych konzultácii teda kombinujem transformačné koučingové rozhovory s technikami mindfulness.