O mne

Som človekom, ktorého odjakživa fascinovali dva fenomény – príroda a ľudská myseľ.

Základným kameňom mojej profesie je moja vlastná prax bdelej pozornosti (mindfulness), ktorej sa venujem asi polovicu svojho doterajšieho života. Po absolvovaní prvého dvojtýždňového ústrania (2004) sa snažím každý rok prehlbovať svoju každodennú prax s intenzívnym tréningom v rôznych kútoch sveta (SR, ČR, Taliansko, Barma, Srí Lanka). Jadrom môjho záujmu je prepájanie skúsenosti z takýchto tréningov s každodenným životom.

Silný záujem o poznanie prírodných zákonitostí ma najskôr doviedol na Geografický ústav SAV, kde som sa venoval problematike udržateľného rozvoja. No krátko po absolvovaní doktorátu z fyzickej geografie som sa uistil v tom, že skutočne udržateľný spôsob života sa nezačína v zákonoch, ale v mysli každého jednotlivca. Na základe tohto presvedčenia som sa rozhodol svoje ďalšie vzdelávanie nasmerovať viac k ľudskej mysli. S postupne prehlbujúcimi sa poznatkami z oblasti modernej neurovedy a psychológie sa prehlbuje aj moje presvedčenie v tom, že človek a ostatná príroda fungujú na tých istých princípoch. Rešpektovanie týchto princípov je základom nielen udržateľnosti, ale i skutočného ľudského šťastia.

Integrácia odborných poznatkov s osobnými skúsenosťami intenzívnej praxe mindfulness v rôznych životných situáciách a prvé úspechy so sprevádzaním ľudí v mojom okolí, ma priviedli na cestu kouča a profesionálneho lektora techník mindfulness. Vo svojej praxi teda naďalej čerpám z overených poznatkov rôznych vedeckých disciplín. Profesione sa zameriavam predovšetkým na:

  • Rozvoj ľudského potenciálu
  • Tréning emočnej inteligencie
  • Pracovno/životnú rovnováhu
  • Zvládanie náročných životných situácií
  • Rozhodovanie v dôležitých životných otázkach
  • Tréning nenásilnej a všímavej komunikácie

Svoje poslanie napĺňam predovšetkým cestou individuálnych a skupinových tréningov mindfulness a life koučingu. Všetky mnou poskytované tréningy, prednášky a zážitkové workshopy sú striktne sekulárne, oslobodené od akýchkoľvek náboženských doktrín. Používam len vedecky zastrešené prístupy. Moje tréningy majú preventívny charakter, no po odbornej konzultácii môžu byť využívané aj ako doplnková forma psychoterapie.

K téme mindfulness a emočnej inteligencii som prednášal napríklad pre Žilinskú Univerzitu, KIA Motors, Slovak Telekom, Teach for Slovakia, Nadáciu pre deti Slovenska, Kazuistiky z pediatrie.

Inšpriáciu hľadám najmä v tichu vlastnej mysle, odbornej literatúre a doplňujúcim vzdelávaním. Žijem v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, kde so svojou manželkou vychovávame tri úžasné deti. Momentálne dokončujeme stavbu nášho slamenno-hlineného domu, v ktorom sa už venujem aj svojím klientom.

 

2003 – 2008, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra regionálnej geografie,

ochrany a plánovania krajiny

2008 – 2014, Geografický ústav SAV, Oddelenie fyzickej geografie, geoekológie a geoinformatiky. Špecializácia na problematiku udržateľného rozvoja.

 

2018

Certifikovaný kurz koučingu (104 hodín ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours, Power Coaching)

The Inside Out – Online koučingový výcvik (pod vedením Michael O’ Neil, Mindvalley)

2019

Mindfulness Meditation Teacher certifikácia (CPD Certified)

Say What You Mean – A mindful approach to nonviolent communication (Výcvik všímavej a nezraňujúcej komunikácie pod vedením Oren Jay Sofer)

Vo svojej práci si zakladám na diskrétnosti, bezpodmienečnej dôvere a hlbokom záujme o situáciu klienta. Všetky moje ponúkané služby sú bez rizika.

Pracujem s vašim skutočným potenciálom

Ako certifikovaný kouč sa zameriavam na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu. Prácu so skutočným potenciálom človeka totiž považujem za kľúčovú pre dosiahnutie každého cieľa a akejkoľvek osobnej či profesionálnej výzvy.

Som presvedčený o tom, že poznanie a využívanie princípov fungovania vlastnej mysle je základnou podmienkou úspešného napredovania v živote. V rámci individuálnych konzultácii teda kombinujem transformačné koučingové rozhovory s technikami mindfulness.