O mne

Sprevádzam ľudí na ich ceste k autentickej životnej sPokojnosti.

Sprevádzam najmä mužov na ich ceste k autentickej životnej sPokojnosti.

Mojím poslaním je prepájanie hlbokej všímavosti (mindfulness) s každodenným životom. Cez mentálny koučing a tréningy všímavosti (silná myseľ) sa postupne dostávame k rozvíjaniu funčkných vzťahov, tvorbe životnej vízie a budovaniu vitálneho organizmu (radosť zo života prekypujúceho energiou).

Vychádzam z poznatkov modernej neurovedy, psychológie a dvadsiatich rokov vlastnej meditačnej praxe. K mojím životným míľnikom patria cyklocesta do Indie a následný pobyt v kláštoroch JV Ázie, dráha profesionálneho fotografa v Nórsku (bez predošlých skúseností zo SR a znalosti nórčiny), či postavenie prírodného domu bez hypotéky (bez predošlých remeselných zručností). Zo všetkého najviac som však hrdý na svoj rodinný život. S manželkou dlhodobo budujeme silný partnerský (funkčný) vzťah, v ktorom vychovávame tri šťastné deti.

K téme mindfulness a emocionálnej inteligencie som prednášal napríklad pre Žilinskú Univerzitu, KIA Motors, Slovak Telekom, Festival kazuistík z pediatrie, Teach for Slovakia, či Nadáciu pre deti Slovenska.

Všetky mnou poskytované tréningy, prednášky a zážitkové workshopy sú striktne sekulárne, oslobodené od akýchkoľvek náboženských doktrín. Používam len vedecky zastrešené prístupy, no zakladám si na osobnej skúsenosti a individuálnych špecifikách.

Od r. 2022 pôsobím aj v eSyst, s.r.o., kde pomáham s prehlbovaním vzťahov so zákazníkmi a rozvojom regeneratívnej firemnej kultúry. Na implementácii regeneratívnych procesov vo firmách a organizáciách sa podieľam aj v rámci iniciatívy Regenea.

Téme všímavosti (mindfulness) sa venujem od roku 2003. Meditačné skúsenosti (vipassana) som nadobúdal predovšetkým pod vedením budhistického mnícha ctihodného Sujivu, od ktorého som v r. 2021 dostal povolenie učiť. Intenzívne meditačné ústrania som absolvoval v rôznych kútoch Európy a Ázie.

Žijem v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, kde sa venujem aj svojím klientom. Osobné konzultácie kombinujem s koučingovými prechádzkami okolitou krajinou. Mužov sprevádzam aj online.

 

2003 – 2008

Prírodovedecká fakulta UK, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

 

2008 – 2014

Geografický ústav SAV, Oddelenie fyzickej geografie, geoekológie a geoinformatiky. Špecializácia na problematiku udržateľného rozvoja.

 

2009 – 2010

Sabatikal I. – cyklocesta do Indie a pobyt v meditačných kláštoroch Barmy a Srí Lanky

 

2014-2018

Sabatikal II. – výškové práce a profesionálna fotografia v Nórsku

 

2018 – súčasnosť

Kouč, lektor techník mindfulness a nenásilnej komunikácie + (od r. 2022) spolupráca so spoločnosťou eSyst v rozvoji vzťahov so zákazníkmi a regeneratívnej firemnej kultúry

 

Certifikovaný kurz koučingu (104 hodín ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours, Power Coaching)

The Inside Out – Online koučingový výcvik (pod vedením Michael O‘ Neil, Mindvalley)

Mindfulness Meditation Teacher certifikácia (CPD Certified)

Say What You Mean – A mindful approach to nonviolent communication (Výcvik všímavej a nezraňujúcej komunikácie pod vedením Oren Jay Sofer)

Change Your Mind – How to Have More Thoughts That Help and Fewer That Hurt (Rick Hanson)

Chladová terapia – Spoznávanie potenciálu otužovania v regenerácii organizmu. Samoštúdium doplnené o zážitkové expedície, napr. v januári 2024 výstup na Sněžku oblečený iba v topánkach a kraťasoch;)

Vo svojej práci si zakladám na diskrétnosti, bezpodmienečnej dôvere a hlbokom záujme o situáciu klienta. Všetky moje ponúkané služby sú bez rizika.

Pracujem s vašim skutočným potenciálom

Ako certifikovaný kouč sa zameriavam na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu. Prácu so skutočným potenciálom človeka totiž považujem za kľúčovú pre dosiahnutie každého cieľa a akejkoľvek osobnej či profesionálnej výzvy.

Som presvedčený o tom, že poznanie a využívanie princípov fungovania vlastnej mysle je základnou podmienkou úspešného napredovania v živote. V rámci individuálnych konzultácii teda kombinujem transformačné koučingové rozhovory s technikami mindfulness.