Bdelosť

Interaktívny online kurz bdelej pozornosti – Mindfulness (začiatok 11. januára 2021)

Vnútorný pokoj a vyrovnanosť je základ skutočného ľudského šťastia každého z nás. No je to aj pilier udržateľného spôsobu života vôbec. Ak nám naozaj záleží na našom šťastí a harmonickom spolunažívaní s naším okolím, ukotvenie v pokoji vlastnej mysle, je cesta správnym smerom.