Cesta muža k sebe 2024

Kurz Description

O čom je ročná cesta

Tento ročný kurz je vyvrcholením mojej doterajšej práce s mužskými skupinami. Vložil som doň všetko, čo z predošlých mužských ústraní vzišlo ako najužitočnejšie v kontexte regenerácie mužskej sily.

Ročná cesta je nastavená tak, aby sme hlboko prenikli do všetkých kľúčových oblastí autentickej mužskej sPokojnosti. Cez životnú víziu a ciele postavené na našich najosobnejších hodnotách, rešpektujúce a podporujúce vzťahy a prácu s dychom v kontexte fyzického zdravia sa presunieme k rozvoju pevnej vyrovnanosti.

Počas štyroch predĺžených víkendoviek sa na vlastnej koži presvedčíš, že príčiny mužských ťažkostí majú spoločné príčiny. Týmto príčinám sa postavíme čelom. Cestou skupinového koučingu sa každý naučí čerpať zo zdrojov riešení v najhlbších oblastiach vlastného vnútra.

V tématických kruhoch sa dozvieš množstvo užitočných informácií a osvojíš si jednoduché techniky, pomocou ktorých dokážeš výrazne zvýšiť kvalitu svojho každodenného života – v sebapoznaní, vyrovnanosti, vo vzťahoch, zdraví a vitalite organizmu.

Naučíš sa meditovať a spoznáš množstvo oblastí vlastného života, kde ti všímavosť (mindfulness) dokáže výrazne pomôcť. Vytvoríš si vlastný tréningový plán rozvoja všímavosti – reflektujúci tvoje vlastné špecifiká, potreby a kapacity.

Ročná cesta je skutočná práca na sebe. Víkendovky sú iba jej najintenzívnejšou časťou. Okrem skupinových ústraní sa budeme priebežne stretávať aj v online priestore a otvorene diskutovať o tom, ako sa nám darí napredovať v našich výzvach. Ver mi, že budeš prekvapený, aká silná dokáže byť podpora mužov „na jednej lodi“.

KEDY: 4 x predĺžená víkendovka (začiatok vždy vo štvrtok o 18.00 večer, koniec v nedeľu o 10.00, všetko rok 2024): 14. – 17. marec; 16. – 19. máj; 19. – 22. september; 28. november – 1. december.

KDE: Centrum Za obzorom, Skýcov (organizačné detaily nájdeš v spodnej časti tejto stránky)

 

Obsah kurzu

Počas štyroch predĺžených víkendoviek budeme v kruhu pracovať s týmito základnými tematickými modulmi:

1. Zdravá cieľavedomosť a autentický životný úspech 

***

2.  Nenásilná komunikácia a rozvoj funkčných vzťahov

***

3. Funkčné dýchanie ako pilier zdravia

***

4. Rozvoj vyrovnanosti a vnútornej slobody

 

Každá z víkendoviek pozostáva z cyklického striedania a postupného prehlbovania preberanej témy s blokmi, v ktorých budeme intenzívne prehlbovať všímavosť (meditovať):

 

Kruhové sedenia k téme

Skupinové sedenia sú zamerané na aplikáciu konkrétnych poznatkov z neurovied, psychológie a medicíny do reálneho života. Žiadne prázdne teoretizovanie. Dôraz položíme na účinné techniky, ktoré môžeš začať okamžite využívať. Cieľom je hlbšie preskúmať konkrétne príklady a vytvoriť si systematický plán pre vlastný život.

Diskusia a zdieľanie sú neoddeliteľnou súčasťou každého kruhu. Dostaneš priestor na svoje otázky. Otvorené zdieľanie Ti poskytuje úplnú slobodu v tom, čo zo svojho osobného života chceš do kruhu priniesť. Dôležitým pravidlom je absolútna diskrétnosť – všetko, čo sa v kruhu otvorí, v kruhu aj zostane.

 

Stíšenie mysle cestou rozvoja všímavosti (mindfulness)

Meditáciu využijeme na prekonanie vyrušení a dosiahnutie úplného sústredenia na dôležité oblasti života. Toto stíšenie umožňuje plné využitie našich vnútorných zdrojov na dosiahnutie pokroku. Po každej meditácii nasleduje skupinový rozhovor, ktorý podporuje rozvoj všímavosti.

Na úvodnom stretnutí sa dozvieš všetko podstatné o vedecky overených prínosoch meditácie pre fyzické a duševné zdravie. Čas a intenzita jednotlivých sedení sa prispôsobujú dynamike skupiny. Si srdečne vítaný bez ohľadu na to, či už máš nejaké meditačné skúsenosti.

 

Sledovanie pokroku v bežnom živote

Na každom víkendovom stretnutí obdržíš vytlačený pracovný manuál, ktorý Ti umožní vracať sa k preberaným témam v bežnom živote. Súčasťou tohto manuálu je okrem preberaných poznatkov a techník i zoznam vlastných vytýčených cieľov a nástrojov na meranie reálneho pokroku. Ak by si chcel v ktorejkoľvek z oblastí spraviť “dieru do sveta”, budeš mať k dispozícii zoznam kvalitnej literatúry, z ktorej čerpám aj ja sám.

 

Follow up

Po každej víkendovke sa ešte raz za mesiac stretneme v online priestore, vždy na dve hodiny. V online budeme navzájom zdieľať ako sa nám darí napredovať v oblastiach, ktorým sme sa venovali na uplynulej víkendovke. Tu bude priestor na zľaďovanie vytýčených cieľov s tým, čo prináša život. Online stretnutia budú mať formu skupinových koučingov, v rámci ktorých budeme vytýčené ciele a výzvy “kalibrovať”.

 

 

Organizačné info:

Minimálny vek každého účastníka je 25 rokov, horná hranica neexistuje

 

Maximálny počet účastníkov: 10

 

Intenzita: Osobne 4 x predĺžená víkendovka, Online 8 x 2 hodiny (orientačne raz mesačne)

 

Dátumy predĺžených víkendových stretnutí (začiatok vždy vo štvrtok o 18.00 večer, koniec v nedeľu o 10.00, všetko rok 2024): 14. – 17. marec; 16. – 19. máj; 19. – 22. september; 28. november – 1. december.

 

Dátumy online stretnutí vždy podľa dohody skupiny

 

Miesto: Centrum Za obzorom, Skýcov

 

Fixný poplatok za ubytovanie, stravu a organizačné náklady je 150 eur/jeden víkendový modul a následný online (spolu teda 600 eur, možnosť úhrady v samostatných splátkach podľa individuálnej dohody). Spí sa v spoločných priestoroch útulného podkrovia. Účasť na iba vybraných moduloch je tiež možná, no uprednostnení budú záujemci o celoročný kurz. Účasť v kurze je garantovaná až uhradením zálohy – 200 eur v prípade celoročnej varianty.

 

Okrem fixného poplatku je možnosť podporiť moje aktivity formou dobrovoľného daru na konci každej víkendovky. Výška tohto príspevku je anonymná a nie je podmienkou účasti.

 

Prihlasovanie a bližšie info: cez kontaktný formulár alebo emailom na info@mindcoach.sk

 

Doplňujúce info: 0915 618 679 (Pon – Pia 8.00 – 17.00)

 

Centrum Za obzorom (FOTO)

O MNE

Mgr. Dušan Šebo, PhD.

Sprevádzam mužov na ich ceste k autentickej životnej sPokojnosti.

Mojím poslaním je prepájanie hlbokej všímavosti (mindfulness) s každodenným životom. Cez mentálny koučing a tréningy všímavosti (silná myseľ) sa postupne dostávame k rozvíjaniu funčkných vzťahov, tvorbe životnej vízie a budovaniu vitálneho organizmu (radosť zo života prekypujúceho energiou).

Vychádzam z poznatkov modernej neurovedy, psychológie a dvadsiatich rokov vlastnej meditačnej praxe. S manželkou dlhodobo budujeme silný partnerský (funkčný) vzťah, v ktorom vychovávame tri šťastné deti.

K téme mindfulness a emocionálnej inteligencie som prednášal napríklad pre Žilinskú Univerzitu, KIA Motors, Slovak Telekom, Festival kazuistík z pediatrie, Teach for Slovakia, či Nadáciu pre deti Slovenska.

Všetky mnou poskytované tréningy, prednášky a zážitkové workshopy sú striktne sekulárne, oslobodené od akýchkoľvek náboženských doktrín. Používam len vedecky zastrešené prístupy, no zakladám si na osobnej skúsenosti a individuálnych špecifikách.

Od r. 2022 pôsobím aj v eSyst, s.r.o., kde pomáham s prehlbovaním vzťahov so zákazníkmi a rozvojom regeneratívnej firemnej kultúry. Na implementácii regeneratívnych procesov vo firmách a organizáciách sa podieľam aj v rámci iniciatívy Regenea.

Téme všímavosti (mindfulness) sa venujem od roku 2003. Meditačné skúsenosti (vipassana) som nadobúdal predovšetkým pod vedením budhistického mnícha ctihodného Sujivu, od ktorého som v r. 2021 dostal povolenie učiť. Intenzívne meditačné ústrania som absolvoval v rôznych kútoch Európy a Ázie.

Žijem v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, kde sa venujem aj svojím klientom. Osobné konzultácie kombinujem s koučingovými prechádzkami okolitou krajinou. Mužov sprevádzam aj online.

Tematická časť

Hodnotovo ukotvená cieľavedomosť, Rešpektujúce a podporujúce vzťahy, Dych a zdravie, Vyrovnanosť

Praktická časť

Meditácia, tematická časť, skupinové zdieľania, techniky a aktivity

Cieľ kurzu

Rozvoj vnútornej rovnováhy, funkčných vzťahov a regenerácia mužskej sily a životnej sPokojnosti

Forma kurzu

Osobne v centre osobného rozvoja Zázemie (Skýcov)

Referencie

Kurz Details