Workshop „Rodič a dieťa“: Podpora vzťahu cez zážitok a rozvoj všímavosti

Kurz Description

O ČOM JE TENTO KURZ

Sobota 11.6. bude v Spolubytí venovaná zážitkovým aktivitám podporujúcich budovanie funkčného vzťahu rodič-dieťa. Príjemné a pokojné prostredie prírody Kotrčinej Lúčky vytvára výborné podmienky na zastavenie sa a hlbšie preniknutie do nášho vnútra – cez spoločnú hru a autentický zážitok.

Vybudovať zdravý a funkčný vzťah so svojím dieťaťom je snom každého rodiča. Je však verejným tajomstvom, že je to obrovská výzva, ktorú nie je jednoduché ustáť. Najmä v súčasnosti, kedy čelíme návalu povinností, deadlinov, záplave informácií a všemožným tlakom. Na strane detí je možno menej povinností, no podstatne viac tlakov zo strany rovesníkov, možností globalizovaného sveta a pokušení internetu. 

Jedna strana sa snaží zabezpečiť a chrániť, druhá chce zažiť a uspieť. Vo vyvažovaní týchto dvoch perspektív hrá dôležitú úlohu práca s pozornosťou. To, ako sa dokážeme na seba naladiť, nacítiť vzájomné potreby, ustáť emočne vypäté situácie, komunikovať strety záujmov a hľadať win-win riešenia v zdanlivo neriešiteľných situáciách. To všetko si vyžaduje našu bdelú pozornosť. 

V Spolubytí sme pre vás pripravili intenzívny jednodňový workshop, v rámci ktorého budeme cez rôzne zážitkové aktivity spoznávať a kultivovať princípy funkčného vzťahu s naším dieťaťom. V intímnom kruhu ďalších rodičov a ich detí bude v odbornom doprovode lektorov priestor na riešenie všetkého, čo budovanie zdravého vzťahu rodič-dieťa vyžaduje. 

Workshop je určený všetkým rodičom, ktorí túžia po prehlbovaní vzťahu so svojím dieťaťom. Kapacita tohto workshopu je maximálne desať rodičov, pričom jeden rodič sa môže zúčastniť iba s jedným dieťaťom. Finálna veková kategória detí bude vytvorená podľa najväčšieho počtu záujemcov v danej kategórií. Pre ostatných záujemcov sa pokúsime vytvoriť workshop v inom termíne. V prihlasovacom formulári preto, prosím, uveďte vek Vášho dieťaťa (minimálna veková hranica na tomto workshope je 6 rokov).

Workshop sa uskutoční v malebnom prírodnom prostredí neďaleko Žiliny bez dostupnosti elektrickej energie. Hlavným zázemím workshopu je oplotený pozemok s chatkou, no časť aktivít bude prebiehať aj v okolitej prírode. V prípade, že by ste sa chceli na mieste ubytovať, tak je potrebné zabezpečiť si vlastný stan, karimatky a spacáky. Používanie mobilných komunikačných zariadení žiadame obmedziť len na neodkladné telefonáty.

 

Tešiť sa môžete na:

  • Pobyt v krásnom prostredí na pomedzí okraja obce a divokej prírody
  • Zážitkové aktivity s cieľom posilnenia vzťahu s vaším dieťaťom
  • Kombináciu upokojujúcich a dynamických hier, cvičení a meditácií
  • Spoločné kruhy vzájomného zdieľania skúseností
  • Prehĺbenie sebaporozumenia a rozvoj empatie
  • Celodenné odborné sprevádzanie

Praktické info

Kde: Kotrčiná Lúčka pri Žiline. Priestor, na ktorom bude workshop prebiehať sa nachádza v extraviláne obce.

Kedy: Sobota 11. júna (začiatok workshopu o 9.00, koniec o 17.00 – neformálne pokračovanie je však vysoko pravdepodobné:)

Cena: 95 eur (v cene je zahrnutý chutný vegetariánsky obed).

Prihlasovanie: Cez prihlasovací formulár v dolnej časti tejto stránky prípadne mailom na spolubytie@gmail.com. (V prihlasovacom formulári si prosím skontrolujte správnosť vášho emailu a nezabudnite uviesť vek vášho dieťaťa.)

Možnosti ubytovania: Ak by ste chceli u nás prenocovať, tak na pozemku je možnosť postavenia si vlastného stanu. Jeden stan vieme zapožičať a dva páry rodič-dieťa vieme ubytovať aj v súkromí (treba sa však informovať vopred).

Tím lektorov

Mgr. Zuzana Šeligová je psychologička a mama 3 detí, pracuje v poradni CPPPaP Žilina, kde sa sústredí najmä na individuálnu prácu s klientmi so širokým spektrom problémov emocionálnych, rodinných a školských. V súčasnosti je frekventantkou dlhodobého výcviku v gestalt psychoterapii. Je absolventkou kurzu IES Brno – tanečno-pohybovej terapie, vedie kurz intuitívneho tanca pre dospelých (2019 – súčasnosť), v ktorom sa kontaktuje s emocionálnym prežívaním cez spontánne pohyby tela, jeho expresivitu a moduláciu v tanci. Od r. 2011 sa venuje prednáškovej činnosti pre rodičov na témy detskej psychiky.

Zuzka sa v práci s deťmi a ich rodičmi profesne riadi princípmi gestalt terapie, sandplay a pracuje s imagináciami. Sama píše poéziu a podporuje tvorivé vyjadrovanie svojich klientov. Volí celostný prístup, zameraný na všímavosť voči prítomnosti pôsobiacej zvonka, i voči jemným odtieňom emócií a telesného prežívania. Pri svojej praxi si všíma súvislosti emocionálnych problémov so špecifikami vnímania a spracovania informácií a pocitov.

 

Mgr. Jana Randa pôsobí ako interná expertka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a tiež ako lektora a členka správnej rady Inklucentra. Absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie.

Medzi Jankine srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí.

 

Mgr. Dušan Šebo, PhD. je kouč, lektor mindfulness a nenásilnej komunikácie. Praxi všímavosti (mindfulness) sa venuje už 20 rokov. Absolvoval viacero intenzívnych meditačných ústraní v Európe a v Ázii pod vedením významným majstrov meditácie všímavosti a vhľadu. Povolenie k vyučovaniu meditácie vipassana obdržal v r. 2001 od ctihodného Sujivu. 

Dušan sa zameriava na zlepšovanie kvality života cez systematický rozvoj všímavosti. Vďaka aplikovaniu techník a princípov všímavosti v koučinovej praxi pomáha klientom s takými výzvami ako sú napríklad bolesti, závislosti, problémy so spánkom, životné ciele a križovatky. Ako trojnásobný otec svoju pozornosť prirodzene upriamuje aj na rodičovské výzvy. Je iniciátorom projektu Spolubytie.

O projekte Spolubytie

Spolubytie je občianskou iniciatívou v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, ktorej cieľom je vytváranie láskavého vzťahu človeka k sebe samému, spájanie ľudí navzájom a zároveň hľadanie ciest k bytostnému prepájaniu ľudí s ostatnou prírodou. S touto víziou Spolubytie organizuje rôzne workshopy, kurzy a meditačné ústrania. Ústrednými témami týchto aktivít sú udržateľnosť, holistický prístup ku zdraviu, emocionálna inteligencia, nepodmienečná láska, súcit, šťastie a sloboda. Spolubytie má pre svoje aktivity momentálne k dispozícii chatku s pozemkom na hranici extravilánu obce a divokej prírody neďaleko končiarov Malej Fatry. Jedným z výhľadových cieľov iniciatívy Spolubytie je aj postavenie budovy centra udržateľného spôsobu života na priľahlom pozemku.

 

Foto miesta a okolia, v ktorom bude workshop prebiehať:

Tematická časť

Podpora vzťahovej väzby

Praktická časť

Zážitkové aktivity + Odborné sprevádzanie + Zdieľanie

Cieľ kurzu

Podpora rozvoja funkčného vzťahu medzi rodičom a jeho dieťaťom

Forma kurzu

Prezenčne v prírode

Referencie

Prihlásenie na kurz

[contact-form-7 id=“1045″]
Kurz Details