sPokojnosť

Cesta muža k sebe 2024

Ročný kurz určený regenerácii mužskej sily. Štyri víkendové stretnutia, počas ktorých sa budeme venovať zdravej cieľavedomosti, autentickej životnej sPokojnosti, prehlbovaniu spokojnosti vo vzťahoch cestou rešpektujúcej komunikácie, technikám funkčného dýchania a ich významu v sebauzdravovaní a revitalizácii organizmu. Posledné víkendové stretnutie bude venované intenzívnemu tréningu všímavosti s cieľom rozvoja vyrovnanosti a vnútornej slobody.