Nezaradené

Ako na bolesť

Vedeli ste o tom, že pri pacientoch s chronickou bolesťou boli preukázané prvé úspechy s využitím mindfulness v medicínskej praxi? Za posledných...