emočná inteligencia

Online kurz bdelej pozornosti (začiatok 20. októbra)

Kurz bdelej pozornosti (mindfulness) je vhodný pre každého, komu záleží na jeho duševnom zdraví. Osvojíte si a postupne prehĺbite základné techniky mindfulness tak, aby ste ich dokázali využiť v bežnom živote – v práci s emóciami, pri zvládaní náročných životných situácií, ako prevenciu vyhorenia, v rozvoji vlastného potenciálu, v osobných aj pracovných vzťahoch, v komunikácii a prakticky v akýchkoľvek životných výzvach.

Kurz bdelej pozornosti v Žiline (začiatok 21. októbra)

Kurz bdelej pozornosti (mindfulness) je vhodný pre každého, komu záleží na jeho duševnom zdraví. Osvojíte si a postupne prehĺbite základné techniky mindfulness tak, aby ste ich dokázali využiť v bežnom živote – v práci s emóciami, pri zvládaní náročných životných situácií, ako prevenciu vyhorenia, v rozvoji vlastného potenciálu, v osobných aj pracovných vzťahoch, v komunikácii a prakticky v akýchkoľvek životných výzvach.