Empatia

BYTIE HUDBOU: víkendový hudobný a hudobno-improvizačný workshop v lone prírody 27. – 29. mája

Improvizačno-tvorivá víkendovka venovaná prehlbovaniu vzťahu so sebou, s druhými a s tým, čo nás presahuje. Chceme s Tebou tvoriť bezpečný priestor, kde budeme cez hudbu a hudobný prejav objavovať zákutia spolubytia a spolutvorby.