Cieľavedomá všímavosť I.

Späť na Blog

Cieľavedomá všímavosť I.

V posledných mesiacoch som sa na vlastnej koži presvedčil o tom, aká nápomocná je bdelá pozornosť pri realizovaní našich snov a cieľov. Pri svojpomocnej stavbe domu som zistil, že je veľký rozdiel medzi robením toho, čo sa práve naskytne a cieľavedomým robením. V oboch prípadoch človek síce robí a dostáva sa mu dobrého pocitu z odvedenej práce. Rozdiely medzi oboma prístupmi sú však zrejmé vtedy, keď zhodnotíme efektivitu a súvis odvedenej práce s našími dlhodobými cieľmi.

V práci na dome mi pomáha môj skvelý svokor. Všimol som si, že keď na niečom pracujeme spolu a jasne si to zadefinujeme ako cieľ (pozostávajúci z čiastkových cieľov), sme podstatne systematickejší, efektívnejší a celkovo spokojnejší.

Z vytvárania cieľov sme si spravili akýsi kávovo-plánovací rituál. Pracovný deň vždy začínal kávou, pri ktorej sme sa pobavili o tom, čo a ako najlepšie budeme dnes robiť. Druhá káva sa pila okolo tretej. Vtedy sme hodnotili napĺňanie vytýčeného cieľa a zároveň sa formuloval cieľ na ďalší deň.

A aký je tu súvis s mindfulness?

Uvedomil som si jednu veľmi užitočnú vec. Pri jasne definovanom cieli sa v mi v danom dni ľahšie udržovala bdelá pozornosť. A vďaka tomu, že som bol všímavejší, bolo i zvládanie rôznych problémov a pokušení, ktoré mi prichádzali do cesty, podstatne jednoduchšie. Je to akási synergia všímavosti a cieľavedomosti. Jedno prospieva druhému.

Keď som sa k tomu snažil niečo vygúgliť, dozvedel som sa, že nie som jediný, kto to takto vidí. A navyše sa to dá podložiť aj spôsobom fungovania nášho mozgu. Ale o tom až nabudúce.

Zdieľajte tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Späť na Blog